Druhé kolo – začíname od nuly

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Takže máme po prvom kole prezidentských volieb. Po celom Slovensku sa zavreli volebné miestnosti. Očakávalo sa, že súboj sa bude viesť najmä o prvé dve miesta, a to medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim.

Výsledok volieb, podľa môjho názoru, mohol byť lepší, ale zároveň som smutný z toho, že sa Slovensko začína deliť na navzájom odcudzené časti. Tie tábory sú tak znepriatelené, že o dôležitých veciach sa nedokážu baviť vecne. Ale presne o to režisérom šlo.

Taktiež je chybou, keď kandidát reaguje na zmenu vetra presnejšie ako ktorýkoľvek prístroj SHMÚ. V každom prípade by mali občania pristupovať v druhom kole k volebným urnám s rozumom, sebavedome, odvážne, múdro a s odhodlaním. Len bohužiaľ rozhodovanie vo voľbách je často emočný a nevedomý proces. Voliči by mali byť rozumní, múdri, odvážni, ale taká voličská masa neexistuje.

Slovenskí „voliči“ vytvorili takmer uzavreté skupiny, často podľa toho akú čítajú tlač. Uvedené skupiny sa navzájom nepočúvajú, trpezlivá a korektná diskusia sa zmenila na nepriateľstvo, prevláda povrchnosť, málokto pozná vzťahové rámce rôznych fenoménov. Nerobí sa politika, ale politikárčenie. Slováci nikdy nevolia za niečo, ale vždy proti niekomu a niečomu.

Nech sa teda prezidentom stane človek, s kvalifikovaným sociálnym portrétom, ktorého občania dobre poznajú, a ktorý dokáže tlmiť trenie medzi koalíciou a opozíciou. Poznať by ho mali jednak z vlastných sledovaní politickej scény, pretože by to mal byť človek politicky rozhľadený. Má mať jasný a zrozumiteľný postoj k zásadným otázkam. V tomto poznávaní by mali pomáhať objektívne médiá a rôzni posudzovatelia politickej scény, ale serióznou, vyváženou informovanosťou a nie žiadnym otvoreným či skrytým podprahovým neférovým a neefektívnym preferovaním niekoho.
Zjavne píšem o ideálnom prípade, ale médiá by naozaj tak mali fungovať.

Osobne si teda želám, aby sa prejavila tá inštinktívna múdrosť ľudu a aby si ľudia nevybrali niekoho, kto sklame očakávania, alebo spôsobí Slovensku utrpenie namiesto zrelosti a múdrosti. Veď by stačilo dívať sa, počúvať a premýšľať.

Aj keď si myslím, že prezidentovi ako súčasti minimálne európskeho, respektíve svetového súkolia bude dovolené len to, aký rozsah pohybu mu dovolia susedné ozubené kolieska (nemusia to byť automaticky susedné štáty) a naše koliesko je príliš malé vzhľadom na to, čo môže poskytnúť celým hodinám, aby určovalo rýchlosť a smer točenia.
V žiadnom prípade si neželám, aby naše Slovensko išlo cestou chaosu a nenávisti.

Dušan Piršel

Dodatok Mariána Moravčíka:

Žiaľ, v slovenských reáliách je dôležité nielen to, koľko bude prezidentovi zvonku dovolené, ale aj to, čo dostane nariadené. A či vôbec prezidentom bude osobnosť, ktorá si nenechá alebo nemusí nechať nariaďovať.
Z ústavy má prezident kompetencie dojednávať medzištátne zmluvy so zahraničím. Rudolf Schuster kedysi túto kompetenciu odovzdal vláde a žiadny z nasledujúcich prezidentov toto rozhodnutie nezmenil.
No toto by sa pomerne jednoducho mohlo zmeniť… a Slovensko by sa mohlo prepadnúť hlbšie do chaosu a verejnej nenávisti.
Voľba do druhého kola je teda jasná.

1 názor na “Druhé kolo – začíname od nuly”

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore