Otvorený list ministrovi práce

Vážený pán minister,

neviem prečo by my mali deti prispievať na moju penziu. Odpracoval som 52 rokov a riadne som platil aj do sociálnej aj do zdravotnej poisťovne. prof. R. Briška v roku 1943 vydal dielo Národné hospodárstvo, ktoré má 660 strán. Na s. 454 je nadpis Sociálna politika. Nebudem to podrobne rozoberať (pozrite si priložený list). Tam sa dočítate, že u nás v roku 1922 vydal dielo J. Lukáš Úvod do československého sociálního pojištění a v tom roku vydal dielo aj J. Macek Základy sociální politiky. Teda 4 roky po vzniku Československa. SR už existuje od roku 1993 a nemáme také diela. Prečo ani jeden riaditeľ Sociálnej poisťovne nenapísal také dielo? Dielo by obsahovalo teóriu ale aj desiatky konkrétnych príkladov úplne dôkladne vysvetlených na konkrétnych príkladoch. Bolo by vidieť ako sa teória realizuje v konkrétnej praxi. Prof. Karvaš, guvernér SNB, napísal bázické dielo Základy hospodárskej vedy.

18/8/2021 som Vám poslal list (nedostal som odpoveď!), kde som uviedol vzorec, podľa ktorého by jednotlivec mesačne vkladal 38,09 Sk. Po skončení 40 ročnej trvalej pracovnej aktivity by na účte mal 100 000 Sk. Poslal som Vám aj môj článok, v ktorom uvádzam schému finančných tokov v ekonomike (v určitej agregácii) a má takýto tvar. Vidíte aj príspevky na sociálne poistenie.

Vážený pán minister, na určitých miestach riadiacich orgánov musia byť naslovovzatí odborníci. Keď som odchádzal do penzie, prečo mi Sociálna poisťovňa nenapísal, že p. Husár máte takéto úspory na Vašom účte v Sociálnej poisťovni. Nemáme odborníkov na MF SR a tak od roku 1993 máme iba deficit štátneho rozpočtu?

Budem rád, ak si prečítate aj môj list p. ministrovi Sulíkovi, ktorý je v prílohe.

S pozdravom

Prof. J. Husár, v. r.

Bratislava 14/10/2021.

Príloha:

Richard Sulík

podpredseda vlády pre ekonomiku

Ministerstvo hospodárstva

Bratislava

Vážený pán podpredseda pre ekonomiku,

obraciam sa na Vás ako ekonóma v spojitosti s materiálom, ktorý sa šíri na internete . Verím, že práve dnes preukážete Vaše hlboké ekonomické vedomosti, a že dokážete, že ekonómia je vedecká disciplína, ktorá vyžaduje veľkú námahu na jej zvládnutie a je základom  tvorby ekonomickej politiky.

Vážený pán podpredseda, predtým ako Vám  napíšem niečo z histórie o sociálnom poistení a mzde, o čom som už napísal exministrovi Mihálovi o jeho super hrubej mzde (jadrovému fyzikovi a nie ekonómovi!) dovoľujem si Vám pripomenúť ekonomicky náročný pojem  hodnoty.  Ekonómia hovorí, že hodnota sa skladá z dvoch častí, konkrétne hodnota = prenesená hodnota + novovytvorená hodnota.  V účtovníctve sa to zobrazuje na účte ziskov a strát agregovane takto

Zjednodušený výkaz ziskov a strát podniku X za rok…, v tisícoch eur

Výdavky, nákladyPríjmy
Nákupy od iných podnikov                 780Predaj
Mzdy a platy                                        800     Podniku A                                       810
Príspevky na sociálne zabezpečenie     25    Podniku B                                        240
Netto úroky                                           20    Podniku C                                        650
Odpisy, opotrebenie                              60    Podniku D                                        175
Nepriame dane                                      30Iný predaj                                             125
Zisk podniku pred zdanením               285 
      Daň  zo zisku                                 148   
      Vyplatené dividendy                     100 
      Nerozdelený zisk                            37 
Výdavky spolu                                 2000Celkové bežné príjmy                      2000
.

Tento účet je práve vyjadrením toho, čo poznáme z histórie zo skúseností o možných dôsledkoch a aktivitách podniku  (krízy, katastrofy,…), čo ekonómovia pretvorili do konkrétnych položiek (sociálne zabezpečenie, odpisy, nerozdelený zisk) ako to vidíte na účte a to práve zato, aby ľudia napríklad po odchode do dôchodku  boli zabezpečení a nestali sa žobrákmi.

Dovolím si Vás upozorniť na 664 stranové dielo prof. R. Brišku  z roku 1943 Národné hospodárstvo, ktorý má v ňom samostatnú kapitolu Sociálna politika a to od s. 454 až po s. 541, teda takmer 100 strán.  Píše v nej v podnadpisoch: o pojme, medziach, hraniciach a podnetoch a subjektoch sociálnej politiky. Jej rozdelenie a vedecké zdôvodnenie. Stredostavovská politika. Druhy pracovných sústav. Právo na prácu. Boj proti nezamestnanosti; podnikaním verejných prác, skrátením dĺžky pracovného času s vyrovnaním  mzdovým (aj skrátenie pracovného veku, predĺženie školnej návštevy, otázka zvýšenia miezd a teória kúpnej sily, otázky zníženia miezd, zníženie cien výrobkov,..

Váš a nemecký  kurz Arbeit!, mzdová politika (druhy miezd , sprostredkovateľne práce a poradníctvo vo voľbe povolania (psychotechnické ústavy, preškolenie, prechod z jedného povolania do druhého, všestrannejšia voľba  povolania,  výchova robotníctva a osôb, trpiacich na osobné defekty) , reagrarizácia alebo reindustrializácia , vysťahovalectvo, menová a obchodná politika. Ochrana robotníctva; dôvody pre ňu a druhy tejto ochrany: ochrana robotníctva proti prílišnej dĺžke pracovného času (výhody a nevýhody, dôvody pre a proti, týka sa najmä ochrany detí, žien a mladistvých, zákonná úprava pracovného času u nás a medzinárodne), technická ochrana robotníctva a jej úprava u nás (aj priemyselní dozorci a sociálni náčelníci, závodné výbory, sociálna závodná politika), právna ochrana pracovného pomeru a miezd (aj kolektívne zmluvy, náš ústredný úrad práce s jeho pôsobnosť…). To nie sú všetky podnadpisy ale zreteľne dokumentujú rozsah a obsah, o čom písali ekonómovia pred cca 80 rokmi a vzťahuje sa to na sociálnu a mzdovú politiku.

.

Verím, pán predseda, že som Vám týmito pár vetami dal podnet na zoznámenie sa s ekonomickou vedou a aj podstatou  hospodárskej politiky, ktorú učili naši velikáni prof. R. Briška, či prof. I. Karvaš, guvernér SNB.

Dovoľte mi ešte uviesť, že ten účet ziskov a strát podniku je základom I/O tabuľky, za ktorú dostal Leontiev Nobelovu cenu. Ak si pozriete prvý stĺpec, poľnohospodárstvo a lesníctvo, vidíte v ňom práve ľavú stranu účtu ziskov a strát. Riadok je jeho pravá strana, podrobnejšie. Iba je použitý neekonomický pojem pridaná hodnota, teda ako Vaša rovná daň. Ale je v nej zabezpečená kontrola finančných tokov už tým, že súčet i-teho riadku a i-teho stĺpca sa rovnajú. Teda pamätá sa na to, aby peniaze neodtekali do rajov.

Pre predvídanie sa využíva vzťah X = (I – A)-1*Y. Verím, pán podpredseda, že cítite aký povrchný, jednostranný, zúžený, či inak skreslený je obsah Vášho a p. Mihála prístupu. Potrebujeme vedecky  poctivý, vedecky bohatý, dostatočne hlboký a komplexný prístup  k objasneniu ako funguje ekonomický systém a sociálny systém, aby sa uspokojili potreby ľudí. To hovorí aj teória social welfare. Ekonómom  ide o dôstojné rozvinutie civilizácie, sme na civilizačnom rázcestí. Musíme vedie kam a ako.

A teraz si pozrite, čo hovoria dokumenty a dohovory o social security.

.

Social security is asserted in Article 22 of the Universal Declaration of Human Rights, which states:

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Elsewhere the term is used in a much broader sense, referring to the economic security society offers when people are faced with certain risks. In its 1952 Social Security (Minimum Standards) Convention (nr. 102), the International Labour Organization (ILO) defined the traditional contingencies covered by social security as including:

  • Survival beyond a prescribed age, to be covered by old age pensions;
  • The loss of support suffered by a widowed person or child as the result of the death of the breadwinner (survivor’s benefit);
  • Responsibility for the maintenance of children (family benefit);
.

While several of the provisions to which the concept refers have a long history, the notion of “social security” itself is a fairly recent one. The earliest examples of use date from the 19th century. In a speech to mark the independence of VenezuelaSimón Bolívar (1819) pronounced: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”[5] (which translates to “The most perfect system of government is that which produces the greatest amount of happiness, the greatest amount of social security and the greatest amount of political stability”).

It was predominantly in the late 19th and early 20th centuries that an organized system of state welfare provision was introduced in many countries. Otto von BismarckChancellor of Germany, introduced one of the first welfare systems for the working classes in 1883. In Great Britain the Liberal government of Henry Campbell-Bannerman and David Lloyd George introduced the National Insurance system in 1911,[14] a system later expanded by Clement Attlee. The United States did not have an organized welfare system until the Great Depression, when emergency relief measures were introduced under President Franklin D. Roosevelt. Even then, Roosevelt’s New Deal focused predominantly on a program of providing work and stimulating the economy through public spending on projects, rather than on cash payment.

Verím, že ste zistili rozdiely v tvrdeniach v rôznych rečiach, ktoré ponúkate. Verme vede.

S pozdravom

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

Bratislava 3/6/2020

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore