Vplyvná skupina v USA sa už v roku 1992 rozhodla, že bez váhania zničí Nemecko aj EÚ

Obrázok od 0fjd125gk87 z Pixabay

Тhierry Меyssan*)

Vážený čtenáři, jakkoli rezervovaný mám vztah k autorovi tohoto článku, domnívám se, že je zajímavý a trefně pojmenovává věci – proto jsem jej pro Vás přeložil – tedy se začtěte…

Straussiáni srazili EU na kolena …

Malá skupina Američanů, která se zformovala na základě myšlenek filozofa Lea Strausse, nyní ovládá ministerstvo obrany i státní departament. Po válce v Jugoslávii rozpoutali mnoho dalších válek a nyní vyvolali válku na Ukrajině. Manipulují Evropskou unií a hodlají ji připravit o zdroje energie. Pokud budou evropští lídři před tímto stavem nadále zavírat oči, povede jejich spojenectví s Washingtonem ke kolapsu ekonomiky EU. Není důvod se domnívat, že Evropané budou ušetřeni, protože jsou civilizovaní. Straussiáni už v roce 1992 napsali, že nebudou váhat zničit Německo a EU.

Od roku 1949 německý filozof s židovskými kořeny Leo Strauss přednášel na univerzitě v Chicagu. Podle jeho názoru demokratické země prokázaly svou neschopnost ochránit židy před nacistickým „konečným řešením“. Aby se tato historie neopakovala a kladivo na ně znovu neudeřilo, měli se jeho žáci postavit na stranu rukojeti. Vyzýval je k vytvoření své vlastní diktatury. Své následovníky nazýval L.Strauss „hoplity“ – vojáky spásy. Radil jim, aby rušili přednášky jiných svých kolegů profesorů. Někteří ze členů této sekty zastávají velmi vysoké pozice v USA a Izraeli. Činnost a ideologie této skupiny se staly předmětem sporů po teroristických akcích 11. září 2001. Četná literatura proti sobě postavila přívržence a odpůrce tohoto filozofa, nicméně antisemitsky naladění autoři mylně spojují straussiány a židovské obce v diaspoře se státem Izrael. Ovšem, ideologie Leo Strausse se nikdy v židovském světě do 11. září neprojednávala. Z faktologického hlediska je to jev sektářský, vůbec nereflektující židovskou kulturu. Nicméně v roce 2000 revizionisté a sionisté Benjamina Netanjahu, za přítomnosti dalších izraelských lídrů, uzavřeli dohodu s americkými straussiány. Tento svazek ovšem nikdy nebyl zveřejněn.

Jednou ze zvláštností této skupiny je, že jsou schopni všeho. Napadlo je například uvrhnout Irák do doby kamenné – a udělali to. Jsou schopni obětovat cokoli, včetně sebe samých, jen aby zůstali prvními – nikoli nejlepšími, ale prvními, nejvyššími. V roce 1992 poradce ministra obrany USA, straussián Paul Wolfowitz napsal rukověť válečného plánování, což byl první oficiální dokument USA, odrážející ideje Leo Strausse. Se Straussovými idejemi seznámil Wolfovitze americký filozof Allen Bloom, přítel Francouze Raymonda Arona. Ten se se Straussem setkal teprve na sklonku své kariéry během činnosti na chicagské univerzitě. Nicméně, někdejší velvyslankyně USA v OSN v lete 1981-85 Jeаnе Kirkpatrick ho považovala za jednu z největších postav mezi straussiány.

V době rozpadu SSSR Wolfowitz vypracoval strategii zachování hegemonie USA nad světem. Vedení strategického plánování mělo zůstat tajné, ale New York Times odhalily jeho teze a publikovaly výňatky. O 3 dny později Washington Post odhalil další podrobnosti, nicméně originální text zveřejněn nebyl. Byla rozšířena jen verze v redakci ministra obrany a budoucího viceprezidenta Dicka Cheneyho. Je známo, že prvotní dokument byl výsledkem série setkání, jichž se zůčastnili další dva lidé a všichni tři byli straussiány. Andrew Marshall, myslitel Pentagonu, jehož tři roky po jeho smrti vystřídal Arthur Sibrowski, Albert Wohlstatter – autor strategie jaderného zadržování a jeho zeť Richard Perlе – budoucí ředitel Rady pro obrannou politiku USA.

Spoluautorem Rukověti k obrannému plánování byl Wohlstatterův žák Zalmay Khalizad – budoucí velvyslanec USA v OSN. V dokumentu se hovoří o novém světovém řádu, podporovaném nakonec Spojenými státy, s nimiž bude mít jediná supervelmoc jen dočasné vztahy v závislosti na konfliktu. OSN a dokonce i NATO se budou stále více odsouvat do pozadí. V širším smyslu Wolfowitzova doktrína založila pro USA nezbytnost blokace jakéhokoli potenciálního konkurenta, včetně průmyslově vyspělých zemí, jako Německo a Japonsko.

Zvláštním terčem se stala EU.

Citát: „Třebaže USA projekt evropské integrace podporují, musíme být opatrní, abychom odvrátili vznik čistě evropského bezpečnostního systému, který podkopá NATO a zejména jeho integrovanou strukturu vojenského velení“.

Proto bylo Evropanům doporučeno zařadit do Maastrichtské dohody článek o podřízení jejich obranné politiky politice NATO. V době, kdy zpráva Pentagonu požadovala zapojení nových států střední a východní Evropy do EU, jim nabídli uzavření vojenských dohod s USA, které zajistí jejich bezpečnost v případě napadení Ruskem. Tento dokument byl důsledně plněn během 30 let. Maastrichtská smlouva skutečně obsahuje v kapitole 5. odstavec J4, bod 4. který hlásá, že:

Politika Unie ve smyslu tohoto článku se netýká zvláštního charakteru bezpečnostní politiky a obrany některých členských zemí. Respektuje závazky vyplývající ze Severoatlantické smlouvy  a kompatibilitu společné bezpečnostní politiky a obrany zakotvené v tomto rámci“.

Tyto zásady byly vloženy do různých textů až po článek 42 Dohody o EU. Skoro všecky bývalé členské země Varšavské smlouvy vstoupily do EU. Toto rozhodnutí bylo diktováno Washingtonem a oznámeno státním tajemníkem Jamesem Bakerem krátce před zasedáním Evropské rady, která ho následně schválila.

V roce 2000 byl Paul Wolfowitz, společně se Zbignievem Brzezinskym, hlavním referentem na velkém ukrajinsko-americkém kolokviu ve Washingtonu, organizovaném ukrajinskými integrálními nacionalisty, kteří nalezli azyl v USA. Slíbil tam podporu nezávislé Ukrajině, provokování Ruska k válce proti ní, a nakonec organizovat zničení rodícího se soupeře USA. Tyto závazky byly splněny přijetím zákona o Lend-leasu 28.dubna 2022 (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). Nyní se na Ukrajinu nevztahují americká omezení kontroly zbraní, včetně jejich použití. Pro obranu Ukrajiny poskytují USA Evropské unii na úvěry nebo do pronájmu velmi drahé druhy zbraní. Po skončení války budou Evropané muset zaplatit vše, co použili – a účet to bude pořádný.

Třebaže evropští lídři dosud čerpali výhody ze svého spojenectví s USA, neměli by se divit, že podle vedení obranného plánování se USA nyní pokouší EU rozbít. Oni už viděli, čeho je schopný Washington po 11.září 2001. Paul Wolfowitz, například, zakázal zemím, které vyjadřovaly pochybnosti o válce (Německo, Francie), uzavřít kontrakt na obnovu Iráku.

Růst cen energonosičů a jejich rostoucí nedostatek, ohrožují dnes nejen vytápění a osobní dopravu, ale především přežití všech průmyslových odvětví. Pokud tento proces bude pokračovat, pak se ekonomika celé EU hroutí a odvrhne její obyvatelstvo přinejmenším o století zpět. Tento jev je těžko analyzovat, protože ceny a dostupnost energetických zdrojů závisí na řadě faktorů, mj. :

  1. Na nabídce a poptávce – proto vzrostly v souvislosti s obnovou ekonomiky po epidemii kovidu
  2. Energonosiče jsou hlavním cílem spekulantů, dokonce více než měny. Světová cena ropy může vyskočit více než 2,5 krát jen díky spekulaci.

Zatím bylo vše prosté a známé. Ale po zavedení sankcí proti Rusku, které následovaly poté, co Rusko splnilo svůj díl dohody Minsk-2, jíž garantovalo Radě bezpečnosti OSN, nabouraly světový trh a světové ceny už neexistují. Ceny se liší v závislosti od země prodejce a klienta. Na Západě se nadále ceny stanovují na burzách WallStretu a City, ale nemají nic společného s cenami v Pekingu a Dillí. Především ropa a plyn, které byly dříve v nadbytku, začínají v EU docházet, zatímco ve světě je jich, jako dosud, nadbytek.

Naše statistické nástroje, vypracované pro globální trh, jsou naprosto nepřizpůsobeny současnosti, a proto můžeme pouze předpokládat – při absenci jakýchkoli nástrojů jejich prověrky. Taková situace dovoluje mnoha lidem vykládat hlouposti s moudrým výrazem tváře – kritizovat umíme všichni.

Jedním z podstatných faktorů je dnes odliv dolarů, využívaných k obchodu a spekulaci, a už nevyhovují řadě zemí. Je to především virtuální měna, odcházející z Ruska a jejích spojenců v zemích, kde se dosud používá, nebo se do nich vrací. Je to rozsáhlý jev, kterému se FED a ozbrojené síly USA vždy snažily vyhnout. Záměrně jej vyvolali straussiáni z Bidenovy administrativy – státní tajemník Anthony Blinken a jeho náměstkyně Victoria Nouland.

Evropané chybně předpokládali, že Rusko napadne Ukrajinu a pokusí se ji anektovat  a distancovali se od obchodu s Moskvou, přitom ale nadále spotřebovávají ruský plyn. Jsou ale přesvědčeni, že jim Gazprom dodávky zastaví. Je jich tisk například oznámil, že ruská společnost zastavuje plynovod Severní proud, třebaže ta oznámila pouze třídenní technickou přestávku. Obvykle se dodávky plynovodem zastavují na dva dny každé dva měsíce. Tentokrát Gazpromu ale bránila západní blokáda, která neumožnila vrátit do Kanady turbíny k opravě – nicméně všichni v Evropě mají za to, že to zlí Rusové jim odpojili plyn těsně před zimou.

Evropská propaganda je zaměřena na přípravu veřejného mínění k definitivnímu uzavření plynovodu a obvinění Ruska. V tomto případě evropští lídři jen plní direktivu straussiánů, čímž rozbíjí svůj průmysl ke škodě Evropanů. Už nyní některé energeticky náročné podniky omezily výrobu nebo dokonce zavřely. Proces rozkladu EU bude pokračovat, dokud se nikdo neodváží se mu postavit.

Ke všeobecnému údivu se 3. září v Praze konala první „proruská“ demonstrace. Policie přiznala 70.000 lidí – v zemi s 10 miliony obyvatel – ale pravděpodobně jich bylo podstatně víc. Političtí komentátoři demonstranty nazývají užitečnými idioty Putina. Tyto urážky ale jen špatně skrývají znepokojení evropských elitů. Experti v oblasti energetiky považují za nevyhnutelné vypnutí elektroenergetiky v celé EU. Jen Maďarsko, které předtím dostalo výjimku, se může vyhnout pravidlům jednotného energetického trhu.

Ti, kteří dokáží vyrobit elektrickou energii, se budou muset dělit s těmi, kteří to neumí. A není důležité, zda tato neschopnost je důsledkem smůly, nebo jejich krátkozrakosti.

Brusel musí začít snižovat napětí, pak vypínat v noci a nakonec ve dne. Lidé budou mít potíže s požíváním výtahů, ohřevem jídla i sebe sama, a ti, kteří využívají elektrické vlaky, automobily nebo metro, budou zakoušet obtíže s cestováním. Očekává se zastavení energeticky náročných podniků, jako vysoké pece, některá zařízení nebudou fungovat – například dlouhé tunely, v nichž nebude ventilace. Elektronická technika vypočítaná na dlouhodobou činnost, nezvládne mnohonásobné vypnutí. Týká se to například mobilních sítí, které budou po třech měsících takové práce vyřazeny z provozu.

V zemích třetího světa, kde je elektřiny nedostatek, se k osvětlení požívají světelné diody na baterie, a k napájení techniky s nízkou spotřebou, jako počítače a televizory, se požívají zdroje bezporuchového napájení. Nicméně v EU je dnes takové zařízení nedostupné. HDP v EU kleslo už o 1%. Bude tato recese pokračovat, jak plánují straussiáni? Nebo ji obyvatelé EU zarazí, jak se to to snaží někteří čeští občané?

Je jasné, že straussiáni půjdou do konce. Využili úpadek USA, aby si přisvojili reálnou moc. Jestliže nikým nevolený narkoman může využívat oficiální letadla k vedení byznysu a létat po celém světě, tak jen proto, že se straussiáni skromně schovali za zády prezidenta Bidena (jeho tatíka-pozn.překl.) a vládnou místo něho.

Evropští lídři jsou buď slepí, nebo příliš angažovaní, než aby se zastavili, přiznali svůj třicetiletý omyl a otočit zpět.

V čem spočívá podstata výše napsaného? Straussiáni, fanatická sekta, ochotná k čemukoli v zájmu zachování nadvlády USA nad světem, rozpoutali války, včetně té na Ukrajině, jimiž celý svět trpí v posledních 30 letech. Oni přesvědčili EU, že Moskva chce anektovat Ukrajinu a pak celou střední Evropu, a přesvědčili Brusel k přerušení obchodních vztahů s Ruskem. Rozvíjející se energetická krize vede EU k výpadkům elektřiny, které budou mít ničivé účinky na způsob života jejích občanů a ekonomiku.

*)Thierry Meyssan je francouzský novinář, konspirační teoretik a politický aktivista.Je autorem vyšetřování krajní pravice, zejména francouzských milicí Národní fronty, a také katolické církve. Meyssanova kniha 9/11: Velká lež (L’Effroyable imposture) zpochybňuje oficiální popis událostí teroristických útoků z 11. září. Meyssan v ní tvrdil, že útoky zorganizovala frakce amerického vojensko-průmyslového komplexu s cílem nastolit ve Spojených státech nedemokratický režim a rozšířit americký imperialismus. Pokračování jeho první knihy, s názvem L’effroyable Imposture II (Velká lež 2) obvinilo Izrael z provedení atentátu na libanonského expremiéra Rafíka Harírího v roce 2005. Meyssan je prezidentem Voltaire Network.

Preklad: St. Hroch, 27. 9. 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore