portrét - profesor sojka

Profesor Jozef Sojka – ekonóm novátor

…ekonómia opretá o nástroje ekonometrie a matematiky má obrovskú schopnosť „vidieť“ vzájomné väzby medzi faktormi a dokáže odhaliť skryté súvislosti.

Profesor Jozef Sojka – ekonóm novátor Čítať článok »