bábkové divadlo

Profesijné požiadavky na členstvo vo vláde spĺňa iba pani Remišová…

Pokiaľ sú občania tohto štátu v pozícií obecenstva, naozaj im môže vládnuť hocikto. Aj treťotriedni herci, pochybní milionári a plagiátori.

Profesijné požiadavky na členstvo vo vláde spĺňa iba pani Remišová… Čítať článok »