stability, euro, respect

Kto garantuje stabilitu eura?

Verím, že nik nepochybuje o potrebe stability ekonomiky. Pôsobí na ňu niekoľko faktorov, napr. politická stabilita, čo my nezažívame, či jedným z najvážnejších sú peniaze, stabilita meny.

Kto garantuje stabilitu eura? Čítať článok »