Pavol_Mestan_foto_1

Humanistický odkaz Pavla Mešťana

Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. (4. 11. 1946 – 29. 4. 2022) svojou pozoruhodnou autorskou a edičnou činnosťou zanechal výrazný duchovný odkaz ďaleko presahujúci hranice Slovenska.

Humanistický odkaz Pavla Mešťana Čítať článok »