Portrét - prof. Jaroslav Husár

Profesor Ing. Jaroslav Husár, CSc. – „doyen“ slovenskej ekonomickej vedy

Profesor Jaroslav Husár sa narodil 31.mája roku 1936 na Malom Peseku, chodil do ľudovej školy v Nevericiach (1942), navštevoval Meštiansku školu v Želiezovciach a Vyššiu hospodársku školu v Nitre.

Profesor Ing. Jaroslav Husár, CSc. – „doyen“ slovenskej ekonomickej vedy Čítať článok »