retro plagát o strojoch na počasie

Niekto sa zahráva s naším počasím

Existuje obrovské množstvo dôkazov, ktoré poukazujú na zlomyseľných aktérov s právomocami štátu, ktorí využívajú geoinžinierstvo na to, aby získali osobný prospech z takejto ničivej činnosti.

Niekto sa zahráva s naším počasím Čítať článok »