Sirota Kukváľgon

Ilustračný obrázok: Александр Борисов. «На промысле за оленем». 1901

Čukotský folklór, príbeh zapísaný v roku 1895 ruským etnografom V. G. Bogorazom na rieke Oloj

Predhovor Sonky Valovičovej:

Príbehy o sirote patria tematicky do žánru magicko-hrdinských rozprávok paleoázijského folklóru, v ktorých hlavný hrdina zvádza boj s nepriateľom. Charakteristickým znakom tohto žánru je prítomnosť vlastného mena hrdinu (na rozdiel od mýtických rozprávok, kde vlastné meno hrdinu absentuje). Sirota bojuje za pomoci vyšších síl proti zlým duchom – keletom, tungakom, zlomyseľným a násilným ľuďom (mnohokrát aj z príbuzenského vzťahu) a pod.
Antropomorfizmus a najmä zooantropomorfizmus zaujímajú dôležité miesto v tomto druhu rozprávky a spájajú ju s ranými mýtickými tradíciami kozmogonických mýtov. Obraz siroty vo folklóre Čukčov a Ázijských Eskimákov historicky vzniká s rozkladom prvobytných
sociálnych vzťahov a vznikom sociálnej diferenciácie v spoločnosti (napr. v čase hladomoru, ktorý vyvolávalo zlé počasie a susedia počas tohto obdobia v niektorých prípadoch nemilosrdne vyháňali siroty z ich domovov). O tom rozpráva aj magicko-hrdinská rozprávka
Sirota Kukváľgon, zapísaná v roku 1895 ruským etnografom V. G. Bogorazom na rieke Oloj
(ČAO).

Sirota Kukváľgon nemal nikoho, okrem svojich dedov. U jedného z nich bolo päť synov. V biede držia svojho synovca, jesť mu nedávajú. ,,Tak, pôjdem ja radšej do Hornej zeme“, povedal si jedného dňa sirota a vybral sa na ďalekú cestu.

V Hornej zemi žijú dvaja ľudia so svojimi ženami. Vidia prichádzať Kukváľgona a jeden z nich sa prihovára: ,,Prišiel si?“

,,Prišiel!“

,,A odkiaľ si prišiel?“

,,S Anójpuuna.“

,,A!“, hovorí, ,,toto miesto poznám z otcovho rozprávania. Tak čo, bývaj u nás, keď si už z takej diaľky prišiel! Potom, ak budeš chcieť, nájdem ti nevestu!“ Súhlasil. Pozval ho horný človek do šiatra, tam diera zakrytá poklopcom. Odokryl príklop, vraví sirote: ,,No, pozri!“

Pozrel do diery  a v Dolnej zemi ľudia pobehujú hore-dolu, ženy šijú kožušiny, dievčence sa hrajú s loptou, medzi nimi aj päť sestier na vydaj.

,,No, ktorú chceš?“, pýta sa zvedavo.

,,Je mi to jedno“, odpovedá Kukváľgon, ,,môžeš poradiť?“

,,Poradím, poradím, keď si už z takej diaľky prišiel. Stačí povedať.“

,,Tak teda tú najmladšiu“, hovorí nakoniec.

Prikázal horný človek upliesť lano zo žíl, na konci priviazal háčik, uchopil dievča a zatiahol, ťahá nahor, vytiahol dušu, telo zostalo na zemi. Medzitým ľudia na zemi zaplakali a zaniesli mŕtve dievča pochovať. Vytiahol hore dievčinu, pomazal dušu krvou a stala sa jeho ženou.

Predtým, ako Kukváľgon prišiel do Hornej zeme, po ceste stretol psa. Ten mu teraz hovorí: ,,Oženil si sa so ženou z Horného sveta, spi s ňou v senduche!* 

Pospali a na druhý deň mladá žena porodila dieťa. Vyrástlo dievča za tri dni, človek hovorí Kukváľgonovi: ,,Nu-ka, v každom prípade mám pomocnicu, ktorá mi tu zostane, a ty ak chceš, môžeš sa vrátiť naspäť domov!“

,,Áno – áno, chcem sa vrátiť na svoju zem!“

Pozmetali horní ľudia dvor zo všetkých strán, zrodilo sa veľké stádo jeleňov. A žena každý deň rodí deti, veľa pomocníkov. A všetci sú v bielom – ľudia i jelene. Vybrali sa domov, prišli na Dolnú zem. A bezdetný strýko, veľký šaman, sedí a šamaní. Počuť monotónne bubnovanie a slová: ,,Ó. Kukváľgon sa blíži! Už je tu!“ Zrazu udrel zvon, prišiel veľký zástup, a v ňom Kukváľgon, nesmierne bohatý človek a pán. Počuli to ďalší strýkovia, zahoreli závisťou i hnevom: ,,A my prečo stále trieme biedu? Poďme hľadať šťastie ako on!“

Išiel starší, šiel a šiel, potkol sa v temnote o sieť démona, sieť ho oblapila, prišiel zlý duch a zjedol ho. Potom išiel druhý, šiel a šiel, potkol sa v temnote o sieť démona, sieť ho oblapila, prišiel zlý duch a zjedol ho. Potom išiel tretí, šiel a šiel, potkol sa v temnote o sieť démona, sieť ho oblapila, prišiel zlý duch a zjedol ho.

Zostal najmladší, vraví: ,,Nu-ka! Aj ja idem hľadať!“ Otec protestuje, priviaže ho remeňom, aby neušiel. V noci však najmladší syn prerezal remeň a utiekol. Išiel, prišiel do siete, sieť ho oblapila, on však na to: ,,Stoj! Stoj! Aj tak som už tvoj, iba počkaj, pokiaľ prenocujem tuná v senduche!“  Sieť sa však stále zaviera.

,,Nu-ka! Stoj! Počkaj, nech ti poviem aspoň zopár slov. Prečo vlastne slúžiš Kelemu, keď ťa necháva od rána do večera drieť v tejto temnote? Pozri sa na seba, veď si ako tieň! Nebolo by lepšie byť ti v pokoji?“

,,Ale on je veľký šaman!“, odpovedá sieť.

,,Nu-ka, veď aj ja som šaman!“

,,Tak to dokáž, nech počujem tvoje šamanenie.“

Sadol si mladý človek na zem, vytiahol šamanský bubon a začal šamaniť. Príde Kele, hovorí: ,,Ko-ko-ko! Cítiť človečinu!“, a chystal sa jesť, keď ho vtom premôže únava: ,,Nie! Počkám do rána! Akosi som ustal!“ Unavene ľahol na zem a zaspal. Bubon stále monotónne bubnuje a mladý muž šamaní. Otvára sa zem, vystúpila voda a prehltla Keleho. Rozbehne sa mladý muž čo najrýchlejšie odtiaľ, stretne Havrana: ,,Kra-kra-kra! Radšej sa schovaj, lebo ťa chytia!“

,,Ach, srdce sa chveje!“, vraví žena Keleho, ,,nu-ka, pôjdem navštíviť svojho muža. Och, ako mi srdce dúpnie! Musím ísť pozrieť za mužom!“ Prišla, muža niet, iba voda v priepasti bubloce. Preskočila cez priepasť, hľadá vinníka.

,,Skry sa radšej v tejto dutine“, hovorí Havran mužovi a ten sa rýchlo schová.

Priskočila bližšie, cíti človečinu: ,,Čo je to za čudo! Kde sú stopy? Tu sú, a tu ich už niet! Žeby v tomto strome? A čo to tu páchne po mäse?!“

Havran jej hovorí: ,,Márne hľadáš! Dávno utiekol po vode. A to, čo tu páchne, sú staré zbytky mäsa!“ Prudko sa zvrtla a stratila sa v tme.

Mladý muž prišiel domov, prešiel krátky čas, vyšiel na dvor, vidí – beží divý jeleň. Pribehne jeleň k nemu, jazyk sa vyvalí z úst, hodí sa na zem a na jazyku krvavá pena.

,,Odkiaľ tak utekáš?“, pýta sa jeleňa.

,,Ako mi nebežať, keď ma naháňajú. Pomôž mi, prosím.“

,,A čo za to?“

,,Pribehne vlk po mojich stopách, ohnivé oči, z tlamy dym. Ničí ma. Keď príde o mesiac, dám ti svoje telo a budeš taký rýchly ako jeleň. Ak ma zachrániš pred vlkom, dám ti šťastie a budeš šťastný už navždy.  Ak ma nezachrániš, budeš navždy nešťastný.“

Utiekol jeleň a mládenec premýšľa. Vidí to otec a pýta sa: ,,Čože toľko premýšľaš? Prečo si zosmutnel?“

,,Len tak“, odpovedá syn. 

Prešlo štrnásť dní, nastal nový mesiac. Mládenec chodí po senduche, zrazu beží vlk: ,,Taká patália! Morím ho už dva roky, sliedim po stopách, a nie a nie ho dobehnúť! Doteraz jeho stopy mrzli predo mnou. Celé zle! Obuv som skynožil, podošvy zničil, behám už len bosý. Priateľu! Nikoho si nevidel utekať?“

,,Pravdaže videl, a veľmi ďaleko utekal. Tam vpredu je cesta, síce veľmi zlá, samý kameň ako ostrie. Ak však tadiaľ pôjdeš, iste ho dobehneš, a to veľmi skoro.“

,,A dávno prebiehal?“, pýta sa zadychčane vlk.

,,Áno, pred mesiacom.“

,,Ach, obuv som zodral, trochu oddýchnem!“, pokračuje vlk, obzerajúc sa vôkol seba.

,,Nuž čo, pospi, hľa – tuná na machu.“

,,A ty mi zajtra pomôž, ja ti na oplátku dám silu škodiť. Koho budeš chcieť, toho zničíš.“

,,Dobre“, odpovedá mládenec, ,,pospi dnes, zajtra pôjdem aj ja.“

Ľahol vlk, napoly spí. Prišiel jeleň, biely ako sneh a vraví: ,,Zabijem tohto vlka pre teba, no keď pôjdeš na ďalší rok ku Tangom, vezmeš ma so sebou! Chcem si zmerať sily s ich jeleňmi! Ako ja kopnem, tak aj ty! Ako ty kopneš, tak aj ja! Odrež mi všetky parohy, nechaj mi iba malý ostatok, ostrý ako nôž. Paroh nabrús ako pílu.“ Ako jeleň povedal, tak mládenec spravil a nabrúsil paroh ako čepeľ. Podišiel jeleň k vlku. Vlk zacítil pach jeleňa, vyskočil a začal ho naháňať. Jeleň silne kopol a vlka usmrtil. Pribehol k mládencovi, hovorí: ,,Ako som kopol,  kopni aj ty!“ Urobil, ako povedal, a začali sa chystať na more. Prišli k brehu, z druhej strany prichádzajú Tangovia, s nimi veľké stádo. Len čo uvidel biely jeleň stádo, vrhol sa cez ľad a rovno k nim. Všetkých pobil a rozohnal na rôzne strany. Jeden zo starcov hovorí: ,,Aký jeleň, taký gazda, radšej ujdime od hriechu.“ Druhí hovoria: ,,Jeden človek čo zmôže! Napadnime ho!“, a začali prechádzať cez ľad. Mladý muž hodil nabrúsený paroh do ľudí a ten začal prebíjať všetkých rad radom. Potom vzal stádo, ženy i deti a vrátil sa domov ako veľký boháč.

Preklad: Soňa Valovičová

Zdroj: БОГОРАЗЪ, В. Г. 1900. Труды якутской экспедиции. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук, c. 184 – 187. Preklad: autorka (*tundra)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore