Ruský spôsob vedenia vojny – Brusilovova ofenzíva

Ilustračné foto: Pixabay

Vyšlo 13. 11. 2021 autor PATRICK ARMSTRONGHISTORYTHE WORLD IS CHANGINGWAR ON RUSSIA

Pôvodne vyšlo v Strategic Culture Foundation

Článok je súčasťou občasného seriálu, v ktorom chcem na historických príkladoch popísať „Ruský spôsob vedenia vojny“. O „americkom spôsobe“ som písal tu a tu. Môj celkový názor je ten, že ruský spôsob boja je, na rozdiel od amerického, veľmi efektívny.

Brusilov

Pod názvom „Brusilovova ofenzíva“ rozumieme rad útokov ruskej armády v období od júna do septembra 1916, ktoré proti rakúsko-uhorským vojskám na území dnešnej Ukrajiny plánoval a riadil Alexej Brusilov. Tieto útoky boli spočiatku veľmi úspešné, no časom strácali silu. Počty vojakov, úpornosť obrany, ťažkosti pri pohyboch a obrovské zásoby munície boli tie faktory, kvôli ktorým ofenzívy, na ľubovoľnom fronte, končili do stratena kvôli fyzickému vyčerpaniu, ťažkým stratám a preťaženiu zásobovacích ciest. V podstate, vojna pokračovala dovtedy, kým jedna strana proste nevládala pokračovať. Tento stav dosiahlo Rusko v roku 1917 a Nemecko koncom roka 1918. Zlomil ich až posledný utŕžený úder, nie predposledný.

Ale Brusilovova ofenzíva nám umožňuje nazrieť do ruského spôsobu vedenia vojny, a to zvlášť pri porovnaní s britskou ofenzívou na Somme, ktorá prebiehala v tom istom čase. Brusilov používal taktiku, ktorá sa na západnom fronte nepoužívala, a použili ju až Nemci v ofenzíve v marci 1918 a Kanaďania v „kanadských sto dňoch“. Chcem ukázať, akú dobre premyslenú taktiku Brusilov používal, preto začnem s britskou ofenzívou na Somme.

Pat po úvodnom optimizme

Ako pri mnohých predchádzajúcich vojnách, v auguste 1914 sa optimisticky verilo, že víťazstvo sa dosiahne pred Vianocami. Ale keď prišli Vianoce, mŕtvi a zranení sa počítali na desaťtisíce a na frontoch bola patová situácia. Postupne zlyhalo všetko, Schlieffenov plán zlyhal, plán XVII zlyhal a zasekol sa aj „ruský parný valec“: bolo jasné, že vojna bude trvať dlho. A bude to vojna, čo si vyžiada milióny vojakov, desaťtisíce kusov zbraní, milióny ton munície. Nikto nepredvídal množstvo obetí a spotrebu munície. Ostnatý drôt, zákopy, opakovacie pušky a predovšetkým guľomety, to všetko veľmi zvýhodňovalo obranu. Spojenci mali veľký problém, ako prekonať obranu a získať späť územie, ktoré Ústredné mocnosti zabrali v počiatočných fázach bojov.

Britská armáda venovala obrovské úsilie na verbovanie do armády, čím začiatkom roka 1915 získala asi milión vojakov. A stále to nebolo dosť – o rok neskôr sa zaviedla branná povinnosť a odvody. Príspevok brannej povinnosti bolo okolo dva a pol milióna mužov. Uniformu nosilo takmer 5 miliónov britských mužov. V roku 1914 si tento počet nikto nedokázal predstaviť. A všetkých bolo nutné vystrojiť a vycvičiť. Takéto novovzniknuté armády potrebovali obrovské arzenály zbraní a munície. Vzniklo veľa tovární a do nich boli potrebné stovky tisíc robotníkov. Z veľmi malého začiatočného stavu v roku 1914 vyrástlo veľmi rýchlo gigantické odvetvie vojnového priemyslu. Všetko toto si vyžadovalo veľa času a až v lete 1916 nadobudlo britské velenie presvedčenie, že armáda už je pripravená na veľkú ofenzívu.

Bitka na Somme

Na západnom fronte ústupom od Marny získali Nemci terén, ktorý sa lepšie hodil na obranu, než terén na strane Spojencov. Ich pozície sa ešte posilnili po mesiacoch príprav a po skúsenostiach z neúspešných útokov z roku 1915. Briti videli riešenie problému v delostrelectve – pred útokom malo spustiť najsilnejšiu delostreleckú prípravu, akú kedy armáda podnikla. Za osem dní vypálilo na nemecké pozície jeden milión sedemsto tisíc projektilov. Bolo to 150 za minútu.

Predpokladalo sa, a aj prebehli testy, že táto smršť výbušnín roztrhá ostnatý drôt, zasype zákopy a anihiluje obrancov. Prvej vlne útočiacej pechoty už neostane ťažšia úloha ako zaujať vyprázdnené nepriateľské pozície. V súlade s očakávaním teda všetci niesli ťažký náklad zbraní, vybavenia a zásob. Ale až štvrtina z vystrelených projektilov nevybuchla (rozbušky boli technickou novinkou a ešte im chýbalo veľa do dokonalosti), drôty neboli dostatočne roztrhané a na strane obrancov ešte ostalo dostatok mužov na obsluhovanie guľometov, keď im zastavenie paľby umožnilo vyjsť z úkrytov. Za prvý deň mala britská armáda straty 60 000 vojakov. Bitka sa ťahala až do novembra a Briti za cenu 400 000 obetí získali len minimálne územné posuny. Britský útok z júla 1916 charakterizovalo týždeň trvajúce delostrelecké bombardovanie a masy pechoty, ktorá sa pohla vpred z existujúcej línie zákopov. Katastrofa bola dôsledkom toho, že delostreleckej príprave sa nepodarilo splniť zadanie.

Situácia na východe

Podobná patová situácia vznikla aj na východnom fronte. Ruská ofenzíva v roku 1914 skončila neúspechom a podobne ako na západe tu vznikla dlhá línia paralelných zákopov, hoci hustota vojakov bola nižšia. Spojenci sa dohodli, že v roku 1916 podniknú proti Ústredným mocnostiam súčasné ofenzívy a prví mali byť na rade Rusi. Ich operačným cieľom bolo zaútočiť na Rakúsko-Uhorsko, ktoré sa správne považovalo za slabšieho z protivníkov, vyradiť ho z vojny a priviesť do vojny Rumunsko na strane Spojencov. V druhom rade bolo cieľom odľahčiť tlak, ktorému čelilo Taliansko a Francúzsko.

Brusilovova ofenzíva – výnimočné víťazstvo

Útok Rusov začal mesiac pred útokom na Somme a aj skončil o mesiac skôr. Počet obetí bol na ruskej strane podobný ako mali Briti, ale Rakúsko-Uhorsko malo obetí najmenej dvojnásobok v porovnaní s Nemeckom. Územné zisky boli oveľa väčšie – bitka na Somme posunula frontovú líniu len o nepatrnú vzdialenosť, zato Brusilov získal oveľa väčšie územie. Jeho víťazstvo sa však nakoniec stalo ukážkou „taktickej geniality, ktorá priniesla len obmedzené strategické výsledky“. Bol to ďalší prípad bitky, ktorá zastala na predposlednom údere. Bolo iróniou, že Rumunsko síce vstúpilo do vojny na strane Spojencov, ale jeho príspevok bol taký slabý, že ešte odčerpávalo ruské zdroje, ktoré boli potrebné na hlavnom smere. Relatívny neúspech tejto ofenzívy po počiatočných oslnivých víťazstvách pravdepodobne prispel k vystúpeniu Ruska z vojny na nasledujúci rok a frustrácia bola asi ako v Nemecku po podobných udalostiach v roku 1918.

Alexej Brusilov, zdroj: Wikipédia

Na operačnej a taktickej úrovni to však bol obrovský úspech. Vo viacerých aspektoch, ktoré si o chvíľku uvedieme, sa táto ofenzíva líšila od britského útoku a pomôže nám to urobiť si predstavu o „ruskom spôsobe vedenia vojny“. K nemu patria úskoky na vytvorenie momentu prekvapenia, snaha o čo najvyššiu účinnosť delostreleckých zásahov, zákopy smerujúce dopredu, aby bola pechota čo najmenej vystavená paľbe, používanie špecializovaných predsunutých jednotiek na prieskum a korekcie paľby.

Ako to videli Rakúšania

(Nasledujúce citáty sú z Dowlingovej knihy Brusilovova ofenzíva.) Začneme spomienkami rakúskeho vojaka, ktorý bol cieľom ofenzívy, lebo obsahuje všetko pekne pokope.

V prvej línii zákopov 82. [rakúskeho] P[echotného] P[luku], keďže človeku stále v ušiach znela ozvena bubnovej paľby, prešlo sotva päť sekúnd, čo delostreľba prestala dopadať na predné zákopy. V šiestej sekunde asi nejaký duchaprítomný obranca zakričal: Do zákopov! V siedmej sekunde už bežiac vrazil na schodišti bunkra do nejakej postavy a za nízkym východom z bunkra ho zasiahol vybuchujúci ručný granát. Úderom ôsmej sekundy sa už ozýval hlas zhora, ktorý vyzýval všetkých v bunkri, aby sa vzdali.

Bolo to niečo celkom iné, než zažívali nemeckí vojaci na Somme, ktorí, ak ich týždeň trvajúca delostreľba nepochovala alebo nepriviedla do šialenstva, mali dosť času, aby zaujali postavenia za guľometmi a namierili na ťažko naloženú pechotu, ktorá sa k nim predierala cez drôty.

Taktika Brusilova – používanie delostrelectva

Na rozdiel od Britov, ktorí používali dlhú nepretržitú delostreľbu, Brusilov využíval krátke, ale intenzívne bombardovanie:

Ruské delá spustili paľbu presne podľa rozkazu o 4:00 ráno pozdĺž celej línie frontu, ale rozsah mal ďaleko k tomu, aby bol ohromujúci. Po troch hodinách vytrvalej, koncentrovanej, ale nie zdrvujúcej paľby ruské delá stíchli. Habsburské vojská sa rozbehli do predných línií, že bude nasledovať útok, ako ich varovali spravodajské jednotky. Rusi však neopustili svoje zákopy, len pozorovatelia skúmali škody, ktoré spôsobila delostreľba. Objavilo sa len niekoľko slabých prieskumných jednotiek, ktoré vykonávali prieskum bojom Habsburských predných línií. Po necelej hodine sa delostreľba ozvala znovu – nenáhlivá, ale vytrvalá, a smrteľne presná.

Výsledkom takejto taktiky bolo, že Rakúšania si nikdy nemohli byť istí, kedy sa skutočne skončila delostrelecká príprava a bude nasledovať útok pechoty. Nemci na Somme sa nemýlili, keď skončenie delostreľby považovali za začiatok útoku. Ale ako uvádzajú naše zdroje, Rakúšania to s istotou vedeli až vtedy, keď im už Rusi skákali do zákopov: „Prestávky v delostreleckej príprave boli také nepredvídateľné, že vojská sa čoraz váhavejšie ponáhľali do predných línií.

Pohyb a prieskum

Druhým významným faktorom bolo, že Brusilov rozkázal svojim vojakom kopať útočné zákopy smerom dopredu tak, aby im zostávalo prebehnúť len 50 až 100 metrov. „Brusilov vyžadoval, aby vzdialenosť útočných oddielov pechoty od prednej línie nepriateľa nepresahovala 100 metrov, ale ešte radšej 60 metrov i menej.“ Briti však museli prebehnúť celú vzdialenosť nekrytí.

Tretí taktický faktor – ľahké prieskumné oddiely, ktoré prenikali do územia nikoho, skúmali presnosť delostreľby po každej jej fáze a usmerňovali ďalšiu.

Delostrelectvo je najefektívnejšie v prvých sekundách – obyčajné zaľahnutie výrazne zvyšuje šance na prežitie. Brusilov tiež chápal, že zastavenie paľby bude nepriateľ vnímať ako signál, že čo nevidieť sa začne útok. Túto taktiku bude neskôr počas druhej svetovej vojny používať aj sovietske delostrelectvo a z tejto taktiky pramení aj motivácia vývoja raketometných zbraní, ktoré v salve vypália veľký počet striel za veľmi krátky čas (BM-21 Grad odpáli 40 rakiet za 20 sekúnd. A to sme ešte nepovedali nič o TOS-1A.)

Umenie Brusilova klamať nepriateľa

A po štvrté, Brusilov použil každý dostupný prostriedok na oklamanie nepriateľa, aby útok očakával na úplne inom mieste:

Brusilov predčil rakúsko-uhorské vojská v narábaní s informáciami a vo flexibilite… zorganizoval kontrarozviednú kampaň, počas ktorej rádiom a spojkami zasielal falošné rozkazy, pritom konkrétne rozkazy na vykonanie útokov sa odovzdávali len ústne… k tomu falošné delostrelecké batérie…

Pri bitke na Somme sa nehovorí o žiadnych pokusoch o kamuflovanie útoku. A prípravy obrovských zásob delostreleckej munície boli zrejme zďaleka viditeľné.

Zhrnutie

Záverom zhrňme, že Brusilovova ofenzíva bola charakterizovaná:

  • dômyselným maskovaním na vytvorenie operačného a taktického momentu prekvapenia,
  • maximalizáciou účinku delostrelectva,
  • minimalizáciou nekrytých pohybov,
  • špecializovanými prieskumnými oddielmi.

Týmto a ďalším faktorom ruskej vojenskej doktríny sa budem venovať aj v ďalších esejach.


Autor – Patrick Armstrong – od roku 1984 pôsobil ako analytik Ministerstva obrany Kanady v oddelení so špecializáciou na ZSSR/Rusko a v rokoch 1993 – 96 ako poradca na Veľvyslanectve Kanady v Moskve.
Od roku 2008 je na dôchodku a publikuje o Rusku a súvisiacich témach.

Pozrite tiež: Farebná revolúcia je pomaly minulosťou

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore