Putin a výsledky válečné konference ve Švýcarsku

Sergej Pereslegin             20240620

Ilustračný obrázok: zdroj

Spoločné foto z konferencie vo Švajčiarsku

Výsledky konference vyvolávají otázky, protože očekávaného výsledku této události dosaženo nebylo…
 
 Moc by se mi chtělo ocitovat Redricka Schuharta, řečeného „Zrzek“ – z „Pikniku na krajnici“*) – „Náš první významný objev není první, není to vůbec objev, a nakonec ani není můj“. Musím, totiž, s jistým vnitřním překvapením poznamenat, že ve skutečnosti se ta konference událostí nestala.
 
Zdálo se mi, že se tak stát muselo – v souvislosti s tím, jak se události vyvíjejí
 
Jako člověk zvyklý s chutí studovat probíhající děje, sledovat politické události jako velmi důležitou formu divadla (přičemž v jeho starořeckém pojetí, kde bylo divadlo jednou z forem spojení lidí s okolním světem, kdy se oni sami připojovali k božskému a ovlivňovali jej). Tím neříkám, že politici jsou komedianti, ale že jde o velmi vážnou stránku takové činnosti.
 
Co jsem od konference ve Švýcarsku očekával: – především jsem očekával, že k takové konferenci se budou vázat velmi závažné činnosti na frontě. A tyto činnosti na frontě byly dokonce velmi signalizovány: – ruská ofenzíva v Sumské oblasti, ruský útok na Avdějevku a příslušný úsek fronty a už nepochybně ukrajinská ofenzíva u Volčanska.
 
A k čemu Rusku taková ofenzíva byla – vypadala spíš malá – jakási hračka?
 
V tom je právě problém. Formální to akce není a hračičková už vůbec ne. Všecko je velmi zajímavé:
● Všem je naprosto zřejmé, že nejde o mírovou konferenci – je to válečná konference Západu proti Rusku. Přifařit k této konferenci nějakou úspěšnou vojenskou akci bylo nanejvýš zajímavé pro Zelenského – přinejmenším aby ukázal, že sice proti Rusku válčí Západ, ale oni přece jen jsou údernou frontou této války a že na nich cosi závisí a dokonce se jim i něco daří. Přitom bylo jasné, že západním partnerům nebude stačit obsazení pár domů nebo nějaké vesničky;
● Pro nás bylo důležité zjištění, že Ukrajina, jakkoli cítila tak silnou politickou nezbytnost, v podstatě nic pro její realizaci v oněch dnech a ni předtím neudělala. Pro nás byla situace daleko méně vážná, nicméně iniciativu Rusko drží. Protože ale okno možností pro její realizaci postupně odchází – stejně jako loni u ukrajinské ofenzívy – jakkoli pro nás byla tato méně důležitá, dalo se naše vystupňování očekávat.
Ani jedna se stran ani jedno z toho neudělaly, a dokonce se o to ani nepokusily.
 
Nazval jste tu konferenci válečnou – ale delegace jižních zemí přijely rozhlédly se, aby nakonec odjely nepodepsané a ostatní se na ničem nedohodly…
 
Jak to, že ne? Osmdesát zemí přece podepsalo společnou deklaraci, takže nelze vyvozovat, že se na ničem nedohodly. Všechno je ale mnohem zajímavější a delikátnější – a to je mnohem důležitější pro nás. Mám na mysli, že absence závažných aktivit na frontě může znamenat:
A:
1. Strany na to nemají dost sil: – Ukrajina jich moc nemá a Rusko je buď nemá, nebo je má, ale chce je použít jinde a jindy;
2. Vojáci obou stran – a nezapomeňme, že mají stejnou školu – soudí, že tento konflikt je třeba skončit a stále více myslí na zachování lidí než na dosažení konkrétního válečného úspěchu. Budou se tedy snažit o relativně kompromisní mír a budou ochraňovat životy lidí, kteří budou potřeba pro další vývoj, ale i jako trumf při mírových jednáních;
3. Je nezbytné si počkat na principiálně nové zbraně nebo jinou kvalitu lidí v první linii. Protože operace nebyla připravena, což je otázka jiná, rovněž zajímavá;
4. Obě strany považují stav za riskantní a v těch dnech mysleli spíš na obranu než na útok (řečeno jazykem sportu).
Lidé, kteří o tom rozhodují mohli brát v úvahu, ve větší nebo menší míře, všecky tyto věci.
 
Z toho plyne, že Ukrajina už nejspíš není schopna provádět intenzivní operace, ani je-li to nezbytné politicky.
 
B. Mně upřímně velmi překvapila pozice Švýcarska a Západu vůbec. Ne proto, že bojují proti Rusku, tady je vše jasné, dokonce i ekonomický obsah této války. A je pochopitelné, proč je Západ nucen ji vést až do konce.
Jasné není něco jiného.

Co Západ vlastně chtěl z výsledků konference získat?
Konference zpočátku předpokládala tvrdé ultimátum Rusku, které nakonec bylo Rusku předloženo, ale bylo daleko méně rezolutní oproti původní verzi. Rusko na ně dokonce ani neodpovědělo, a ani nebude – odbude to pokrčením ramen ve smyslu: – „co s tím my máme společného?“.
Tomto smyslu ale konference splnila velmi důležitý úkol uvnitř Ukrajiny – konsolidovala a legitimizovala režim Zelenského. Západ předvedl, že ho považuje za legitimního prezidenta, zatímco všechny ostatní ukrajinské politické síly v jeho očích legitimitu nemají. A to je velmi silný osobní úspěch Zelenského.
Na Ukrajinu je zde nahlíženo jako na jednoho z aktérů světové politiky, což je úspěch Ukrajiny. Z tohoto pohledu mi je jasné, k čemu konferenci potřebovala Ukrajina a konkrétně Zelenský.
 
Pokouším se zjistit, co z této konference získal Západ:
● Snížení stupně požadavků vůči Rusku: – s vědomím že tyto tvrdé požadavky Rusko stejně plnit nebude – což pozitivem nazvat nelze;
● Legitimizace Ukrajiny: – tady se nabízí otázka, zda pro Západ, který se chystá vyhrát válku Ukrajina není zajímavá? A pokud západ chápe, že válku prohrává, pak legitimizace Zelenského režimu mu jen překáží;
● Pokud tím chce Západ jen upevnit svoji jednotu ve vztahu k této válce – není to za tento krok příliš vysoká cena?
 
I dál se pokouším najít v tom, co se stalo, nějaké plusy pro Západ:
● Vidím prohlášení italské premiérky, že… „my donutíme Rusko kapitulovat a přijmout naše požadavky“… Tady mě napadají citáty z řady knih, včetně Vojny a Míru: – „Jakže? Já musím odevzdat i Belgii? – zeptal se Napoleon. Ano, i Belgii. Vy ale chápejte, že pokud ode mě požadujete Belgii, tak musíte vést jednání v Paříži a ne na Moravě!“. Proto, aby Západ dostal to, co chce, musí vést jednání v Moskvě – nebo alespoň u Moskvy. Do jednání v Moskvě je obrovská vzdálenost, kterou by museli projít. Nejsem voják, ale vojenský historik, a pro mě je situace, kdy Itálie požaduje kapitulaci Ruska – ta Itálie, která nedosáhla vítězství v žádné novodobé válce, ale zato dokázala s rachotem prohrát války prohrané jejími spojenci – pak je to, samozřejmě směšné. Řeknu to asi takto: – pokud je naším hlavním nepřítelem, požadujícím naši kapitulaci, Itálie – pak se Západ neměl zase až tak zostudit.
 
● A teď to hlavní, proč to považuji za chybu Západu. Konferenci možná kdosi plánoval jako svědectví jednoty světa proti hrozně agresivnímu Rusku. Pokud se to skutečně takto plánovalo, tak ti lidé nechápou svět, ve kterém žijí. Přikláním se ale k tomu, že to chápou, a tak se podívejme, co nám v reálu vyšlo:
 
Absolutní rozkol světa na dva přibližně stejné tábory.
A s přihlédnutím ke hráčům v této hře, nehraje roli, zda je poměr 90 : 110 nebo 80 : 120. To není důležité, je to prostě rozkol napůl.
● Jestliže se Evropa 100 % nachází na protiruské pozici – zúčastnila se jako celek a jako celek prohlasovala. Pokud píšeme poměr 48 : 3, kde Rusko a Bělorusko jsou vlastně těmi, koho soudí, a třetím je Azerbajdžán, který ovšem do Evropy geograficky nepatří… To, že se sami Azerbajdžánci cítí býti Evropany, k životu vztah nemá.
● Situace s americkým kontinentem je zajímavější: – na konferenci se v podstatě neobjevila většina obyvatel kontinentu, ale byly zastoupeny USA, které z hlediska politických možností jsou spolu s Argentinou, Brazílií a Kanadou nejsilnějšími hráči kontinentu. Kanada byla přítomna, USA také, ale nikoli na nejvyšší úrovni. Při vší úctě k důležitosti boje o volební fondy v USA, ale účast všech bojujících stran konfliktu v dnešních podmínkách byla velmi důležitá, a proto neměl být problém vyčlenit dva dny prezidentova času pro účast na konferenci. To, že Biden na konferenci nebyl, znamená, že sice Evropu podporuje, ale s nemalými výhradami.
● Asie v poměru 1 : 3 v neprospěch účastníků a tím nepodpora Západu automaticky znamená podporu Ruska.
● Přibližně stejná je situace v Africe a velmi komická je situace v Oceánii, kde jsou 4 : 10 ve prospěch Ruska, přičemž ti čtyři jsou Austrálie, Nový Zéland, atd.
 
Podíváme-li se na obrázek z hlediska váhy 1. kategorie hráčů, na jedné straně máme Evropu a s jistými výhradami USA, na druhé Rusko a s jistými výkyvy Čínu.
 
U 2.kategorie je na jedné straně Jižní Korea, na druhé KLDR. No a Indie… z jejího počínání jsem u vytržení. Ona na konferenci přijela, aby ukázala, že je na straně Evropy proti Rusku, aby následně demonstrativně nepodepsala deklaraci a tím ukázala, že je na straně Ruska a proti Evropě. Z toho plyne závěr, že Indie vidí, že je to napůl a že řídící pozice v postavení neutrála přesně vyhovuje jejím zájmům. Takže je vlastně po Ukrajině hlavním vítězem akce. To je dobré v době míru, ale v době války to nikoho nezajímá.
 
Jestliže vezmeme nikoli počet zemí, ale jejich možnosti, máme svět podělen přesně na dvě části. To znamená tvrdý binární konflikt. Znamená to, že pravděpodobnost války se po této konferenci prudce zvedla. A nikoli náhodou v této situaci NATO začíná vést jednání o uvedení jaderných taktických zbraní do taktické a operativní úrovně bojové pohotovosti. A to je hlavní problém, proč se neměla konference svolávat., protože demonstrovala rozkol světa, rozkol OSN a vysokou pravděpodobnost boje a války, v níž osud Ukrajiny nebude na čtyřicátém místě, ale někde na padesátém a dále.
 
Ukrajina už prohlašuje, že uspořádá druhou konferenci, na niž pozve Rusko a předloží mu všechny požadavky… Ale, pozor! Co když Rusko pokrčí rameny a řekne, že nepojede?
 
Já si myslím, že ani na to už Západ nepůjde. Protože prudce zkomplikovat situaci ve světě a dát šanci velmi neakceschopnému režimu k legitimizaci, a postavit sám sebe před nezbytnost horké otevřené a nikoli studené sankční války – a nic na tom politicky ani ekonomicky nevydělat – to, s prominutí není dokonce ani školka, ale to už je horší.
Takže ta konference nebyla zločinem, ale chybou, která se neodpouští.
 
Na druhé straně bych řekl, že ta konference je důležitá pro všechny. Pokud si dobře vzpomenete na historii, tak před začátkem Trójské války do Tróje přijelo poselstvo, v němž byl například i Odysseus, které se pokoušelo urovnat konflikt mírovou cestou, jakože : „- vy nám vrátíte Helenu a nic se vám nestane“. Ale vracet ji nikdo nechtěl a poslové to ani neočekávali a konference prokázala, že svět doby bronzové dozrál a je připraven k válce.
A tato konference nám říká přesně to samé. Proto ji nazývám válečnou.
 
*) Vědecko-fantastický román bratří Strugackých

Preklad: St. Hroch, 20. 6. 2024

Zdroje:

portrét St. Hroch

Dodatok Mariána Moravčíka

Krátka poznámka k účasti Slovenska v osobe ministra Juraja Blanára.
Účasť Slovenska je dobré rozhodnutie. Slovenskú suverénnu zahraničnú politiku je potrebné systematicky artikulovať na podobných podujatiach. Zvlášť teraz, krátko po atentáte na premiéra, aby bolo zrejmé, že Ficov deklarovaný postoj nie je jeho osobný názor, ale postoj celej vlády, a nestojí ani nepadá na osobe premiéra. Príležitosť na to bude, sám som zvedavý, ako ju minister Blanár zužitkuje.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore