Prečo máme strach z inflácie?

Ilustračné foto – Mikhail Nilov @ Pexels

Preto, že slovenskí ponovembroví ekonómovia boli skôr ideológovia. Nepoznali teóriu rizika, ktorá hovorí aj o náhodných javoch, ich zákonoch (zákon normálneho rozdelenia, Poissonov zákon, či binomické rozdelenie). Teda o ich občasnosti.


Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia dnes predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet, sú tiež náhodné javy a podliehajú zákonom. Na zvládnutie týchto hrozieb sa dnes hovorí o Európskej zelenej dohode, ktorá má zmeniť EÚ na, ako hovorí EK,  konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. Naši politici hovoria o  záchrannom lane. V hospodárstve sú však aj záplavy, suchá, pohromy či inflácia. Toho si bol dobre vedomý prvý československý minister financií Dr. Rašín a napísal zásadné ekonomické diela a aj o inflácii: Můj finanční plán (1920), Finanční a hospodářská politika do konce roku 1921 (1922) a hlavne  Inflace a deflace (1922).
Ktorý minister financií po roku 1989 mal takéto diela a prišiel s tak jasným cieľom? Tieto diela dokazujú, že ekonómovia už po vzniku Československa skúmali fungovanie ekonomiky, ale hlavne stability jej fungovania.

Ekonómovia už od čias Kopernika vedia, že dochádza k výkyvom, resp. zmenám v hodnote peňažnej jednotky, hoc vtedy mali hlavne kovové mince, najlepší bol červený uhorský dukát. Tieto výkyvy sa nám objavujú buď stúpaním, rastom cenovej hladiny, čo znamená znehodnotenie peňažnej jednotky, buď klesaním cenovej hladiny, čo znamená zhodnotenie peňažnej jednotky.

Od roku 1993 ani jedna vláda vo svojom programovom vyhlásení neriešila závažné problémy zmien cenovej hladiny.

V tejto spojitosti musím čitateľovi pripomenúť aj dielo prvého guvernéra  SNB Prof. I. Karvaša Základy hospodárskej vedy, v ktorom sa problémom peňazí venuje na 118 stranách. Uvediem niekoľko paragrafov z diela – funkcia peňazí v hospodárskom živote, menové sústavy, peňažné teórie, kúpna sila peňazí a jej zmeny, teórie o kúpnej sile peňazí, otázky medzinárodných platieb, úver, o burzách a peňažných ústavoch. Rozoberá aj prostriedky proti inflácii a prostriedky proti deflácii.

Už tento prehľad hovorí o bohatej obsahovej problematike a náročnosti problematiky v tvorbe hospodárskej politiky. V mojej knihe z roku 2018 som na s. 212 napísal: „A aký je záver: zvýšenie monetárnej bázy o 1 Sk má za následok zvýšenie ponuky peňazí M1 o cca 2,50 Sk (výpočty som realizoval v dobe,  keď sme mali menu korunu). To je až neuveriteľné, čo to urobí s masou peňazí. Dôkladne o tom píšem vo svojich prácach.
A na to zabudli všetci guvernéri NBS – alebo aspoň o tom nehovorili. To bola bázická systémová chyba. Ale rovnakú chybu robí aj ECB. Guvernér Draghi s radosťou oznámil, že ekonomiky EÚ mesačne vtláča 60 mld. eur. Ak by bol mm = 2,49 tak to znamená, že tie obslúžia kolobeh tovarov a služieb v hodnote cca 150 mld. eur. Musíme čakať infláciu.

To je obozretná politika, o ktorej nám hovorili (učili) experti, ktorí chodili do NBS a na ministerstvo financií? Aj v EÚ sme mali aplikovanú amputovanú ekonómiu?“

Najzávažnejšie sú dôsledky inflácie, čo dnes pociťuje každý občan. Ale prečo? V dôsledku neznalosti doslova bázických poznatkov ekonomických vied a ako som uviedol známych už aspoň od roku 1920. V prípade voľnej meny sa musia voliť stabilizačné opatrenia a to podľa príčin porúch, ktoré sa v hospodárstve , ekonomike objavili. A akým spôsobom dosiahneme stabilitu meny je konkrétnou otázkou monetárnej a menovej politiky.
Menovú politiku dnes môže robiť iba ECB. Nuž, a ako som uviedol v mojej knihe, najnebezpečnejšou formou inflácie je prebytočný výdaj obeživa, čo robila ECB. Tento prebytočný výdaj obeživa nastáva obyčajne ako dôsledok chronicky nevyrovnaného štátneho rozpočtu, teda štátneho hospodárenia.
My máme deficit každý rok od roku 1993. Ale to je aj dôvod, aby centrálna banka bola nezávislá na štátnych fiskálnych úradoch, teda MFSR.

Ale zásadné je, aby štátne hospodárenie, čo robí vláda, bolo vyrovnané, lebo deficit sa dá hradiť iba z dvoch zdrojov – zvyšovaním daní, buď čerpaním zdrojov z kapitálového trhu (pôžička).

Zásadou pre zdravú menu, naše euro je, že EÚ nemá použiť ECB ako úverový ústav na krytie potrieb štátnych pokladníc krajín EÚ. Čiže preventívna starostlivosť o stabilitu menovej jednotky priam diktuje, aby úverová činnosť v peňažných ústavoch bola bezpodmienečne podriadená kontrole, kontrolnému dozoru emisnej banky, ECB.

Len účinné opatrenia tejto úverovej činnosti môže zabrániť inflačným tendenciám, ktoré by vznikli z prílišnej tvorby úverových peňazí.

Požiadavky stability na veľký a rastúci význam, teda potreba, úverových peňazí dali vzniknúť myšlienke  dozoru nad bankami, ba z histórie vieme, že aj poštátneniu obchodných bánk. Ale to vlastne vyplýva aj z podstaty ekonómie, ktorá študuje fungovanie výroby, akumulácie a distribúcie outputu ekonomiky.

Čím rozšírenejšie sú úverové peniaze ako dnes, tým väčšia je potreba kontroly úverovej činnosti bánk.

Inflačnú tendenciu možno potom v zárodku „udusiť“ kontrakciou úverov emisného ústavu (ECB) a kontrakciou úverov obchodných bánk. Dnes sa to nedeje.  Dôkladne to rozoberá D. Moyová vo svojom diele Kterak Západ zbloudil 50 let ekonomického bláznovství – a neúprosná rozhodnutí, která nás čekají. Neviem, či ho má prečítaní niektorí z guvernérov centrálnych bán v EÚ.

Nemáme teda domček z karát? Ba expresívne, nie je dnes úmyselná ekonomická politika zániku? Mnohí sa tešia bezhotovostnému kráľovstvu. Čo som napísal, vlastne hovorí o kontaminácii bankového systému. Naši politici to neriešia, lebo sa priam hromadne vzdávali svojich funkcií do rúk prezidentky, keď chceli zmenu predsedu vlády.

Kto myslí na, obrazne povedané,  „posun tektonických dosiek ekonomiky?“.

Záver 

Dnes sa stala veľkou témou inflácia. Neboli sme na ňu pripravení, lebo naši ekonómovia žili v presvedčení, že ekonomika nepozná hospodárske vlnenia. A tak sa stalo, že dodávky plynu či jadrového paliva nás nútia akceptovať obrovský rast cenovej hladiny. Nemáme diela o kúpnej sile peňazí a jej zmenách, teóriu o kúpnej sile peňazí a otázkach medzinárodného obchodu, platieb.

Čo som napísal v tejto mojej úvahe vlastne hovorí, a nazval som to, kontamináciou bankového systému. Naši politici to neriešia, lebo nevedia a tak sa priam hromadne vzdávali svojich funkcií do rúk prezidentky, keď chceli zmenu predsedu vlády.
Vyjadril som sa aj expresívnejšie a to tak, že som si položil otázku kto dnes myslí, obrazne povedané, na „posun tektonických dosiek ekonomiky“.

Nevládneme pomocou ekonomickej vedy. A tak máme strach z inflácie.

Prof. Jaroslav Husár

Bratislava 13/4/2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore