Má ľudstvo dať prednosť výrobe biopalív alebo potravín?

Ilustračné foto: Singkham – Pexels

Ohlas na úvahu dr. Dušana Piršela o holistickom prístupe k environmentalistike.


Vážený pán doktor, 

práve som o čomsi podobnom prednášal študentom. Hovoril som o problémoch s biopalivami, s veternou energiou a s voltaickými článkami. Máme nadmerné požiadavky, ktoré nie je jednoduché splniť. S energiou začínajú byť problémy. A ešte horšie je to s možnosťami nahradiť energiu získavanú z fosílnych zdrojov energiou z obnoviteľných zdrojov, pretože prechod na zelenú energiu by si vyžiadal obrovské množstvo kovov a vzácnych zemín, potrebných na výrobu solárnych panelov a veterných turbín. Veterné batérie a solárne panely si vyžadujú kovy vzácnych zemín, rovnako ako aj elektrické vozidlá. Skúsme situáciu demonštrovať na príklade jednej-dvoch krajín. Vyššie uvedené údaje znemožňujú prechod hoci aj len pomerne malej krajiny akou je Británia na zelenú energiu, nehovoriac o USA a podobne veľkých krajinách či ekonomikách.  

Zelená energia by si vyžadovala zabratie obrovských plôch poľnohospodárskej pôdy na umiestnenie zariadení na výrobu veternej a solárnej energie. Na premenu motorovej naftou poháňanej dopravy na elektrické vozidlá by len vo Veľkej Británii bolo potrebných 2 x toľko kobaltu ako sa dnes ťaží na celom svete, takmer všetka svetová produkcia neodýmu, ¾ svetovej produkcie lítia, polovica svetovej produkcie medi a zároveň by si to vyžadovalo 20-násobné zvýšenie výroby elektriny vyrobenej dnes v Británii. 

Je známe, že USA uzavreli strategické partnerstvo s Brazíliou, odkiaľ sa snažia dovážať alkohol ako náhradu benzínu. Veľká Británia chce z biomasy vyrábať 20 % spotreby energie.  

Ak by USA mali prejsť na zelenú energiu, potrebovali by: inštalovať 500 miliónov solárnych panelov, 8 miliónov solárnych striech a 60 tisíc veterných turbín po celej krajine na ploche 367 000 km2. Veterné a solárne generátory by potrebovali asi 240 000 míľ vysokonapäťových prenosových vedení na jej prenos do miest. Takáto dĺžka vedení predstavuje desaťnásobok obvodu Zeme. Napríklad aj náklady na prenos elektriny z fosílnych palív a z jadra sú trojnásobne nižšie ako prenos z veterných turbín. Preto sa ukazuje, že z ekonomického hľadiska je získavanie energie z obnoviteľných zdrojov značne nerentabilné a možné len za nezanedbateľnej štátnej podpory.  

Pokiaľ by v USA mali všetky automobily jazdiť na biopalivá (etanol) z kukurice, spotrebovala by krajina 97 % svetovej produkcie tejto plodiny. Výroba etanolu, ktorý by nahradil len 5-6 % tekutých palív (ropných produktov) v Európskej únii by vyžadovalo využitie až 25 % ornej pôdy únie. Keby sa len 10 % svetovej produkcie cukru použilo na výrobu etanolu, ceny cukru by sa zdvojnásobili. Množstvo kukurice, potrebné k natankovaniu nádrže väčšieho automobilu etanolom, je rovné množstvu potravín, ktoré spotrebuje jeden jedinec za obdobie celého roka. Pri pestovaní kukurice (sadenie, hnojenie, žatva a doprava) sa využívajú fosílne palivá, takže k výrobe biopaliva je treba až o 27–117 % viac energie, než sa získa jeho spálením, nehovoriac o erózii pôdy, znečistení a postupnom vyčerpávaní vodných zdrojov. Navyše si tento postup vyžaduje dotácie do poľnohospodárstva a ďalšie investície do infraštruktúry. Mimochodom, kukuricu už zdraženie výrazne postihlo. Toto spôsobilo potravinovú krízu v krajinách Tretieho sveta.  

V Brazílii a v juhovýchodnej Ázii sa kvôli produkcii biopalív vypaľujú veľké plochy amazonských pralesov a lesných systémov v oblasti „Zadnej Indie.“  Dôsledkom je, okrem iných negatív aj pokles biodiverzity a vymieranie tisícok rastlinných a živočíšnych druhov, zdevastovanie pôdy a pokles poľnohospodárskej produkcie. Pestovanie rastlín na miestach získaných vyklčovaním pralesov, ktoré sú dôležitým faktorom pre odstraňovanie CO2 z ovzdušia, spôsobuje, že sa tak znižuje stupeň biodiverzity a zvyšuje spotreba vody. V našich pomeroch pestovanie repky na biopalivá má za následok vysoký úhyn živočíchov, napr. srny po požití repky slepnú a do 24 hodín im zlyháva nervový a pečeň a hynú. 

Vyššie uvedené aktivity vedú hlavne v rozvojových krajinách k boju o pôdu, odhliadnúc od toho, že väčšia plocha využívaná na pestovanie rastlín určených na výrobu biopalív vedie zákonite k tomu, že sa dorába menej potravín a k rastu cien potravín. Podľa údajov Svetovej banky a správy OSN pre výživu a poľnohospodárstvo spôsobila výroba biopalív, že sa ceny základných potravín zvýšili v priemere o 75 %. 

Má ľudstvo dať prednosť výrobe biopalív alebo potravín? 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore