K zemi nás tlačí – vlastný pocit malosti

Ilustračný obrázok: Marián Moravčík

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Trpíme komplexom malého, málo sebavedomého národa. Často počúvam, že sme mnohí oklamaní a okradnutí, nemáme národných politikov, nemáme národné ciele, hodnoty ani záujmy. Hodina vlastivedy nepomáha keď sa jedná o blaho jednotlivca. Problém je samozrejme zložitý a nemá jednoduché riešenie.

Pocit menejcennosti vyplýva z pocitu, že slovenské bolo to chudobné, ubolené, upracované a elegancia, veľkosť – to boli kvality, ktoré boli „cudzorodé“. Spoločenstvo potrebuje symboly, chrámy, katedrály, kráľov, princezné.

I tak si myslím, že jednoducho sa „odcudziť“ a vidieť len naše negatíva a vo všetkých ostatných pozitíva, je také ľahké – nasávame to už z materským mliekom. Ale skúste sa pozrieť na našu históriu inak ako len negatívne, skúste vidieť Slovensko pozitívne – hneď vás mnohí vlastní osočia – aha hľa nacionalista, fašista, skaderuka-skadenoha, šup mu jednu, po papuli tresknúť treba…

V súčasnosti žijeme v porovnaní s minulosťou v kultivovanejšej forme takého klanovo – kamarátskeho štátu. Preto napríklad víťazstvá hokejistov boli veľmi významné z hľadiska upevnenia identity národa. A bohužiaľ, chýba nám hrdosť. Doba je ťažká (ktorá nebola) a my sme už taký, že pofrfleme, ponadávame a ďalej budeme ťahať káru. A najmä, a to je rozhodujúce, že si nedoprajeme. Závisť a neprajnosť je hlboko zakorenená v duši slovenského človeka. My vieme nájsť toľko rôznych dôvodov, ktoré by nás mali rozdeliť, že snáď ani vo svete niet iného národa ako my.

Kto to prelomí?
Ťažko povedať, ale mali by sme pomaly začať pracovať, naše deti a naše vnúčatá to potrebujú. Krivda bola, je aj bude, ak ale sa nestaneme kresťanským národom aj mimo kostola, tak budeme frflať a nadávať, hromžiť a zúfať a závidieť ďalej.

Nezabúdajme, že aj intelektuáli sú tí, ktorí tvoria hodnoty, a tie dokážu spájať spoločnosť. A my ich máme (to čo zostalo), ale vždy si nájdeme dôvod ako ich pohaniť. Nevieme sa k sebe správať s láskou. To potom prenášame do vzťahu k iným, do chápania spoločnosti a preto „nič“ nefunguje. Kým sa naučíme žiť sami zo sebou, to ešte potrvá. Ale som optimista a verím, že to národ zvládne.

Nezabúdajme, že národnú identitu tvorí napríklad aj jazyk. Treba ho pestovať a vkladať do neho energiu – ak národ do svojho jazyka energiu nevkladá, potom človek musí rozprávať jazykom národov, ktoré do neho energiu vkladajú.

Dušan Piršel

Dodatok Mariána Moravčíka:

Pocit malosti a bezmocnosti – nie je to charakteristické len pre slovenský národ, ktorý sa dlhé storočia podieľal na budovaní kedysi slávneho Uhorského kráľovstva, aby napokon ostal cudzincom vo vlastnom dome. Pocit malosti a bezmocnosti je vlastný aj dolným triedam hierarchickej vykorisťovateľskej spoločnosti. Priliehavo to zobrazil Ken Kesey v románe Bol som dlho preč, ktorý vydarene sfilmoval Miloš Forman (Prelet ponad kukučie hniezdo). V duchu tohto románu – sme zúčastnení na mnohých „dôležitých“ a dejinotvorných udalostiach, ale ich skutočný význam pre nás je ten, aby sme pustili z ruky metlu, ktorú zvierame len preto, aby sme sa mali čoho držať, a aby sme si uvedomili, že máme dosť síl a schopností, aby sme zvládli život mimo pravidiel oploteného a zamrežovaného ústavu.

Výborným záverom úvahy je zmienka o jazyku. Nie je dôvod, aby sme sa cítili malým a bezvýznamným národom. Náš jazyk je viac ako 1000 rokov literárny. V našom (vtedajšom, jazyky sa časom menia, všetky, pochopiteľne) jazyku sa slúžili bohoslužby vtedy, keď ešte nikto na svete nehovoril po anglicky, lebo tento dnešný univerzálny jazyk sa vyvinul až o storočia neskôr…

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore