Jak Pentagon a zbrojařští magnáti okrádají Američany

Výroba zbraní NATO pro ukrajinskou scénu válečných operací může být rozšířena
Vladimir Michejev     12.03.2024

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Když na podzim roku 2023 vojska kyjevského režimu, napumpovaná nejrůznějšími americkými a západoevropskými zbraněmi, dostávající v reálném čase zpravodajské údaje ze satelitů, instruovaná poradci ze zemí NATO, nedokázala realizovat své plány na rozsáhlou “protiofenzívu”, potřeboval Washington nové argumenty, aby ospravedlnil finanční injekce do “protiruského” projektu.

Obamova, Clintonova a Bidenova administrativa napumpovala ze státního rozpočtu 68 miliard dolarů na čistě vojenské účely na podporu bývalé Ukrajinské SSR. Protože nebylo možné předložit viditelné dividendy, bylo nutné najít přesvědčivé argumenty ve prospěch toho, že peníze daňových poplatníků nebyly promrhány. Tehdy byla do veřejného prostoru vržena propagandistická teze, že prostředky vyčleněné ze státní pokladny v rámci této položky se skutečně stonásobně vyplácejí, neboť nepředstavují rutinní převod na účty vůdců kyjevské junty.
 
Prezident Joe Biden, který nazval americký vojensko-průmyslový komplex (VPK) “arzenálem demokracie”, sdělil „městu a světu“ v doslova toto:
 
Posíláme Ukrajině zbraně, které jsou v našich skladech. A když použijeme peníze přidělené Kongresem, použijeme je na doplnění našich vlastních skladů, našich vlastních zásob novými zbraněmi. Jak Pentagon a zbrojařští magnáti okrádají Američany? Jedná se o rakety Patriot pro baterie protivzdušné obrany vyrobené v Arizoně. Jsou to dělostřelecké granáty, které se vyrábějí ve 12 státech, v Pensylvánii, Ohiu, Texasu.
 
(Zařízení, které brání Ameriku a je vyráběno v Americe. Střely Patriot pro baterie protivzdušné obrany, vyrobené v Arizoně. Dělostřelecké granáty vyráběné ve 12 státech po celé zemi, v Pensylvánii, Ohiu, Texasu).
 
Politico se zároveň dozvědělo, že úředníci v Bílém domě a jeho okolí se ohánějí myšlenkou, že přeprava zbraní do zámoří je “dobrá pro vytváření pracovních míst”.
 
Nechť se příjemce (beneficiář) identifikuje
 
Navrhované analgetikum Bílého domu neudělalo patřičný dojem na Petera Harrise, docenta politologie na Coloradské univerzitě, který s kolegy pracuje na projektu financovaném Carnegie Corporation of New York (charitativní nadace založená v roce 1911 na podporu vzdělávacích programů). Studie se jmenuje The Peace Dividend Project (Projekt mírové dividendy).
 
Peter Harris v článku zveřejněném v časopise Responsible Statecraft zpochybnil, že by běžní občané mohli být s vysvětlením Bílého domu spokojeni. Tyto prostředky, vybrané z jejich daní, se totiž nevracejí všem, už jen proto, že zbrojní korporace a jejich spojenci “nejsou rovnoměrně rozmístěni po celých Spojených státech“. Jsou soustředěny v určitých regionech: například v Tarrant County v Texasu, Fairfax County ve Virginii a El Paso County v Coloradu“.
 
Dochází tedy k “přerozdělování” peněz nahromaděných na účtech státní kasy ve prospěch omezeného okruhu zaměstnanců a rozpočtů vybraných států. Analogicky k “Rezavému pásu”, jak byla v 80. letech 20. století nazývána města a oblasti ve Spojených státech, které byly vystaveny ničivým důsledkům deindustrializace, se objevil termín “Gun Belt”, kde jádrem ekonomické aktivity a zdrojem prosperity všech zúčastněných jsou továrny na výrobu zbraní.
 
Podle Petera Harrise přitahoval „Gun belt“ po celá desetiletí obrovské federální investice, které jen upevňovaly nerovnost a škodily národní solidaritě. Docent Harris je přesvědčen, že “pro každého, kdo má zájem na zlepšení blahobytu obyčejných Američanů, by vojenské výdaje neměly být preferovaným mechanismem. Defence outlays are a form of wealth redistribution, but only in a regressive sense” (Výdaje na obranu jsou formou přerozdělování bohatství, ale pouze v regresivním smyslu).
 
Postoj Petera Harrise je v souladu s ideologií časopisu Responsible Statecraft, který vydává think tank „Quincy Institute for Responsible Government“ ve Washingtonu. Odborníci, kteří kritizují nedávné washingtonské administrativy, jež zatáhly zemi “do kontraproduktivních a nekonečných válek”, proklamují své poslání “prosazovat pozitivní, nezaujatou vizi zahraniční politiky USA”.
 
Lobbisté VPK na Kapitolu
 
Responsible Statecraft nesdílí novou Národní strategii obranného průmyslu, kterou nedávno navrhla demokratická administrativa a která navrhuje “katalyzovat generační změnu”. Jinými slovy, zvýšit úroveň technologické vyspělosti tohoto odvětví ekonomiky, aby “odpovídala strategickému momentu”, což znamená soupeření s Čínou vzhledem k dodávkám zbraní a munice kyjevskému režimu a Netanjahuově vládě v Izraeli.
 
Biden chce USA postavit na stálou vojenskou základnu. Nová strategie obranného průmyslu je dárkem pro výrobce zbraní, nikoli pro obyčejné Američany.” Takový titulek dala Julia Gledhill, analytička Centra pro obranné informace při Projektu vládního dohledu, svému článku zveřejněnému v časopise Responsible Statecraft  letos 23. února.
 
Spojené státy musí “agresivně směřovat k inovativním schopnostem nové generace a zároveň pokračovat v modernizaci a výrobě konvenčních zbraňových systémů, které jsou již ve výzbroji, a to ve významných objemech,” uvádí se v nové strategii.
 
Julia Gledhill ironicky říká: “Armáda strávila více než dvě desetiletí vývojem stíhacího letounu F-35 založeného na technologii ‘nové generace’, ale Pentagon dosud nepovolil jeho sériovou výrobu“.
 
Po skončení studené války svolali tehdejší šéf Pentagonu Les Aspin a jeho zástupce William Perry za zavřenými dveřmi schůzku majitelů společností VPK, která se později stala známou jako „Poslední večeře“. Záměrným rozhodnutím bylo konsolidovat odvětví, což znamenalo snížit počet klíčových dodavatelů z více než 50 na pět.
 
“Konsolidace” se změnila v monopolizaci vojensko-průmyslového komplexu, což následně vedlo na jedné straně k úplné závislosti zbrojařských baronů na státních zakázkách a na druhé straně jim umožnilo do značné míry diktovat ceny svých výrobků (monopolní obranný sektor máme nyní – sektor, který je silně závislý na státních zakázkách a těší se značné volnosti při stanovování cen).
 
Nelze vyloučit, že propojení zbrojních magnátů a zadavatelů veřejných zakázek v uniformovaných složkách vedlo v některých případech ke vzniku korupčních schémat. V květnu 2023 vypukl skandál: multihvězdní generálové Pentagonu byli obviněni z úmyslného nadsazování cen nakoupených zbraní, které byly určeny pro ukrajinskou žoldnéřskou armádu Spojených států. Tři miliardy dolarů zmizely beze stopy a nepodařilo se zjistit, kdo přesně si na tomto podvodu přihřál polívčičku, nebo, což je pravděpodobnější, si myslel, že není rozumné vrhat stín na čest uniformy.
 
Lobbisté vojensko-průmyslového komplexu mají na vládu vliv. Jak zdůrazňuje Julia Gledhill ve svém článku, “Vojenští dodavatelé využívají své rostoucí finanční a ekonomické moci, aby si vydláždili cestu na Kapitol“. V důsledku toho se Spojené státy již …„po desetiletí ženou do díry, neustále zvyšují výdaje na národní bezpečnost a zhruba polovinu peněz rozdávají dodavatelům zbraní“.
 
USA vydávají na národní bezpečnost více než dalších 10 zemí dohromady, přičemž jen Čínu předstihují o více než 30 %.
 
Právě nyní na Kapitolu zuří březnové vášně kvůli přetížení z neudržitelného státního dluhu ve výši více než 34 bilionů dolarů. Každou minutu se dluh zvyšuje o zhruba 2 miliony dolarů. Nesplácení dluhu věřitelům hrozí platební neschopností. Proto i republikáni, tělem i duší oddaní vojensko-průmyslovému komplexu, navrhují snížit rozpočet Pentagonu.
 
Předběžně bylo rozhodnuto: rozpočet nesníží, ale zvýší jej pouze o jedno procento, což ve výsledku znamená skromnou částku 850 miliard dolarů. Místo 83 stíhaček F-35 jich Pentagon bude moci objednat 70. Místo dvou ponorek třídy Virginia bude na skluzavku položena jedna.
 
Ano, zbrojařští baroni jsou uraženi, ale moc jim ublíženo nebylo. Výroba zbraní NATO pro ukrajinskou scénu vojenských operací se sotva omezí, spíše se rozšíří. Nedávné zničení amerického systému protivzdušné obrany Patriot během ruské SVO na Ukrajině, poskytlo záminku k objednání nové várky u společnosti Raytheon Corporation, která zatíží výrobní kapacity na několik let dopředu. Baroni budou spokojeni: každá baterie stojí miliardu dolarů a každá raketa 4 miliony dolarů.
 
Eisenhower vs Biden: Najděte rozdíl.
 
…Ve svém posledním veřejném projevu 17. ledna 1961 považoval americký prezident Dwight Eisenhower za nutné varovat své spoluobčany před nebezpečím, které představuje “spojenectví rozsáhlého vojenského establishmentu a velkého vojenského průmyslu“. “Jeho celkový vliv – ekonomický, politický a dokonce i duchovní – je cítit v každém městě, v každém vládním úřadě, v každém úřadě federální vlády,” prohlásil před 63 lety jeden z největších vojenských velitelů druhé světové války.
 
Armádní generál Eisenhower (přezdívaný „IKE“) zanechal svým nástupcům pokyn:
 
Ve vládních kruzích se musíme bránit získání, ať už úmyslnému či neúmyslnému, nepatřičného vlivu vojensko-průmyslového komplexu. Pravděpodobnost destruktivního nárůstu takového vlivu existuje a bude existovat i v budoucnu. Nesmíme dopustit, aby toto spojenectví ohrozilo naše svobody a demokratické postupy.”
 
Skeptičtí, vzdělaní a přemýšliví Američané si uvědomují, že varování legendárního generála 2.světové války bylo oprávněné. “Chamtivost zbrojního průmyslu je bezmezná,” varuje Julia Gledhill již v dnešní době. – (Chamtivost zbrojního průmyslu je bezbřehá – a bez odboček a omezení může americká vláda za 20 nebo 30 let zjistit, že je v jámě, ze které se nemůže dostat).
 
Dwight Eisenhower tedy věřil, že americký VPK může “ohrozit naše svobody a demokratické postupy“.
 
Joe Biden naopak označuje domácí VPK za “arzenál demokracie“. Je zcela zřejmé, že mezi oběma prezidenty uplynula obrovská (a nejen časová) vzdálenost. Což není překvapivé, protože v době, kdy nacistické Německo kapitulovalo, nebyly Josephu Robinettovi Bidenovi ml. ještě ani tři roky.
 
A Bidenova zkušenost dlouholetého politika přišla v době, kdy Spojené státy buď vyvolaly, nebo se spolupodílely na 300 zámořských konfliktů, které nesmírně obohatily korporace jako Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics a podobně.
 
Všichni zámořští zbrojařští baroni se řídí nevysloveným přikázáním: Co je dobré pro americký vojensko-průmyslový komplex, je dobré pro Spojené státy.
 
Až na to, že jen málo Američanů s tím bude ochotno souhlasit.

Preklad: St. Hroch, 13. 3. 2024

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore