Gender je ideologická a kultúrna zbraň

Obrázok od Peace,love,happiness z Pixabay

yin yang, karma, meditation

Staré príslovie hovorí, že „cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami“. Veľmi často sa používa ako argument na niečí nápad s dobrým úmyslom, ak človek raz nevie nájsť na ňom chybu a nechce sa mu nič meniť. No jeho význam je aj v tom, že zlomyseľný zámer sa skôr podarí realizovať, ak ho „diabol“ obalí do pekne znejúcich fráz, dobrých úmyslov, ružového papiera a previaže dúhovou mašličkou.

Napätie medzi pohlaviami, aj otázky okolo vlastnej identity, sú staré ako ľudstvo. Jedna z najstarších rozprávok, ktorá sa ešte v mojej mladosti čítala deťom, bola o výmene rolí v rodine zberačov a lovcov. Chlap – lovec bol tradične dominantný a podceňoval ženskú úlohu v domácnosti. Tak mu žena navrhla, aby si aspoň na deň vymenili úlohy. Muž súhlasil, lebo si bol istý, že sa žena vráti bez úlovku a najskôr len s hrsťou malín, a on bude mať doma deň oddychu. Dopadlo to úplne inak. Prírodná žena si v lese poradí so všetkým, dokáže uloviť a stiahnuť jeleňa a… ešte aj v nočnej smene odstrániť všetky škody a zanedbané veci, ktoré mužovi prerástli cez hlavu.

Naši predkovia takto učili deti prekonávať stres zo „sociálneho konštruktu“, ktorým je deľba práce medzi pohlaviami. Dôležité je s pokorou prijať vlastnú úlohu a robiť ju dobre, lebo ide o spoločnú efektívnosť, nie o individuálne výsady.

Naši predkovia ani náhodou neboli hlúpejší, ako my. Vedeli, že ženské a mužské pohlavie nie sú len na sex a nie je to len „rod“. Svet okolo nás charakterizuje polarita dvoch energií. Dnes to, žiaľ poznáme skôr z východnej tradície, ktorá pracuje s pojmami „jin“ a „jang“. Ľudia vedeli, že zdravie a prosperita sa spája s vyrovnanou harmóniou týchto energií. Preto ak bolo treba, tak aj muž sa chopil ženskej práce, alebo naopak žena sa dokázala aj oháňať sekerou.

Tejto znalosti zodpovedal aj jazyk. Už keď sa deti učia rozprávať, rozlišujú rod všetkých osôb okolo, aj ten svoj. No nielen osôb. Aj zvieratá a dokonca veci majú svoj rod. V slovenčine je málo vecí, ktoré sú len „to“. A možno aj to má svoj pôvod a dôvody – nevieme, zabudli sme…

Nie je náhoda, že dnešná módna ideológia „genderu“ pochádza z krajín, ktoré hovoria po anglicky. Tam sú skoro všetky veci „to“ bez rodu. Gramatický rod sa neuplatňuje v podstatných menách, prídavných menách ani slovesách. Rod vlastne rozlišujú len zámenom a keď hovoria o tretej osobe. Keď hovoria medzi sebou ja – ty, nijako sa tam neobjavuje rod. Všimli ste si, že v anglickom texte, ktorý chce byť rodovo neutrálny, stačí všetky osobné zámená písať v tvare „he/she“, prípadne sa prejde na onikanie, ale to je celé. V texte to nekričí, vyzerá to prirodzene. Ale uvedomili ste si, že náš(naša) slovenský(á) autor(ka) textu musí byť oveľa pozornejší(šia) a jeho(jej) text sa potom skoro nedá čítať.

Raz darmo, americký kultúrny taviaci kotlík nevytvoril kultúru svetovej úrovne. Pred časom sme citovali, čo o tom povedal Američan Frank Zappa. A tak sa nemôžem ubrániť dojmu, že „gender“ je ideologickou a kultúrnou zbraňou Ameriky proti starým európskym, najmä slovanským kultúram.
Mimochodom, podobný je aj princíp ideálnej biologickej zbrane – choroba smrteľná pre organizmus inej rasy, ale tvorca tej zbrane ju prekoná len „s ľahším priebehom“.

Ďalekosiahlym dôsledkom tejto úvahy je to, že Slovensko nepatrí k Západu. Ak „podpindosníci“ myslia pod Západom anglosaský západ, tak ani náhodou. Bolo by to za cenu úplnej straty vlastného jazyka, vlastnej kultúry a vlastne aj zdravého sedliackeho rozumu, ktorý s rodom nikdy nemal problém.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore