Ekonomické výmeny a životné stratégie (reakcia na prof. Husára)

Obrázok od Tumisu z Pixabay

Prof. Husár nedávno v tomto článku (vpravo) upriamil pozornosť na to, že základom ekonomickej stratégie, a v širšom zmysle aj životnej stratégie, sú výmeny medzi osobami (fyzickými alebo právnickými). Rozsiahlejšie ekonomické javy ako trh, ponuka, dopyt a podobne, sú až výslednicou veľmi mnohých elementárnych výmen.

Ekonomická teória, aj teória hier, o ktorej písal ďalej prof. Husár, sa venuje hlavne štatistickému skúmaniu veľkého množstva výmen, alebo radu za sebou nasledujúcich (podmienených) výmen. Pre obyčajného človeka, ktorý by sa chcel trochu lepšie vyznať vo svojej individuálnej životnej ekonómii a lepšie porozumieť ekonomickým pravidlám spoločnosti, je dobré zamyslieť sa nad povahou elementárnej ekonomickej výmeny.

Obrázok od Mediamodifier z Pixabay

Predovšetkým je dobré si uvedomiť, že prakticky žiadna ekonomická výmena nie je elementárna. Vždy sa skladá z viacerých transakcií, minimálne z jednej „ja dám tebe“ a druhej „ty dáš mne“. Takéto transakcie sa veľmi zriedkavo udejú súčasne (z ruky do ruky).
Čitatelia, ktorí majú skúsenosť s nákupmi cez internet, už vedia, že niektoré takéto výmeny si vyžadujú aj dôkladné strategické uvažovanie so zohľadnením riadenia rizika a logistiky.

Ekonomické výmeny nám umožňujú robiť peniaze. A práve ony umožňujú, aby sa komplikované výmeny mohli rozložiť na transakcie a tie aby sa mohli udiať v rôznom čase. No hoci sa nám zdá, že v trhovej ekonomike sa všetko točí okolo peňazí, v skutočnosti sú len médiom, pomôckou, abstrakciou. Základný vzorec ekonomického života obyčajného človeka je ten, že človek za svoj čas a energiu odovzdanú v práci dostane peniaze (médium), ktoré v obchode (na trhu) vymení za veci, ktoré potrebuje k životu. Podstatná z celého radu transakcií je výmena času a energie za veci potrebné k životu.

Prof. Husár spomenul, že ekonomické stratégie si vytvárajú aj zvieratá. To nie je len prirovnanie alebo hyperbola, ale realita. Univerzálna ekonómia života totiž funguje v transakciách, pri ktorých jedinec vynaloží určitú energiu na nejakú aktivitu za určitý čas a výsledkom jeho aktivity je nejaký výsledok. Všetky živé organizmy nepretržite spotrebúvajú energiu minimálne bazálnym metabolizmom. Aktivitou si preto musia zabezpečiť príjem nových zdrojov energie, ktoré im pokryjú všetky energetické straty. Živé organizmy si po celé trvanie svojej evolúcie museli strážiť svoju energetickú bilanciu a cit pre to máme aj my, ľudia. Naši roľnícki predkovia si to uvedomovali bytostne, keď hovorili, že „bez práce nie sú koláče“ alebo že „nikomu nepadajú pečené holuby…“

Medzi energetickou výmenou človeka s prírodou a výmenami, ktoré uskutočňujú ľudia medzi sebou je určitý principiálny rozdiel, ktorý ekonomické teórie spravidla nerozlišujú. No rozdiel je v tom, že kvôli prežitiu musí byť „energetická bilancia“ človeka s prírodou kladná (a prebytok príjmu sa človek snaží konzervovať „kapitalizáciou“), ale výmeny medzi ľuďmi považujeme za „spravodlivé“ len vtedy, keď sú ekvivalentné – vyrovnané. Dokonca naše účtovnícke pravidlá určujú, že hodnoty vymenené v jednej ucelenej transakcii musia byť v obidvoch účtovných jednotkách zhodné.

Na tomto mieste si pripomeňme slávneho matematika Nasha z článku prof. Husára, ktorý rozvíjal teóriu hier. Úplne nezakryte aj z Nashových citátov vyplýva, že v teórii hier ide o to, ako prostredníctvom výmen (ktoré by v princípe mali byť spravodlivé a ekvivalentné) dosiahnuť výhru v hre – v ekonomickom vyjadrení je to kladný hospodársky výsledok – zisk.

Čitateľovi bez obvyklého teoretického zahmlievania prezradím, že základom kúzla tvorby zisku je nastavenie „pravidiel ekonomickej hry“. Modelovým príkladom, v ktorom sa to rieši otvorene, je stávka. Do banku sa vložia určité hodnoty, ktoré niektorí účastníci vyhrajú a iní o svoje vklady prídu. Tá „hra“ je spôsob, akým presvedčiť účastníkov, aby nebrali ohľad na spravodlivosť výmen, ale prijali riziko straty za šancu niečo získať. Dobrá stratégia potom skúseným účastníkom hier zabezpečí dlhodobé dosahovanie ziskov.

Tento spôsob výmen medzi ľuďmi je podstatou „trhovej ekonomiky“ a my ju považujeme za prirodzenú, lebo už niekoľko generácií v tom žijeme. Naše deti sú tým indoktrinované už od materskej školy rozprávkami typu Flintstonovci, aby si mysleli, že to tak bolo odjakživa. Na jednej internetovej diskusii som sa dokonca stretol s názorom, že „99 % času ľudstvo prežilo v nejakej forme kapitalizmu“. Skutočnou pravdou je presný opak. Zvedavého čitateľa odkážem napríklad na vynikajúcu knižku českého ekonóma Zdeňka Justoňa „Ekonomie přírodních národů“. Autor má ideálnu kombinovanú odbornosť s etnografiou a antropológiou. Vedecké výskumy ekonómie historických ľudských spoločenstiev dokazujú, že súčasné „trhové ekonomiky“ sú relatívne nedávno vyvinutou anomáliou. Typickým modelom výmen medzi ľuďmi bola situácia „ja dám tebe“ bez toho, aby okamžite a v rovnakej hodnote niečo šlo opačným smerom.

Takéto výmeny veľmi dobre poznáme zo svojho najbližšieho okolia. V rodine, medzi priateľmi, susedmi. V sociálnej skupine je prirodzené dávať jedným smerom a maximálne na druhú stranu naznačiť, že „mi to vrátiš, keď budeš mať“. Tak sa postupovalo, keď sa niekomu urodilo alebo podaril lov. Medzi susedmi to tak funguje dodnes. Určite radšej niekomu človek urobí radosť, než by mal prebytky svojej vynaloženej energie vyhadzovať. No ani takáto jednosmerná výmena nie je bez „kapitalizácie“, len tá je sociálna. Na strane príjemcu sa vytvára pocit vďačnosti, záväzok. Vari nemusím zdôrazňovať, že organizátorom trhových ekonomických hier takýto prístup k výmenám nevyhovuje a robia všetko možné, aby ich minimalizovali.

No nielen to. Najšikovnejší „kapitalisti“ veľmi skoro prišli na to, že hrať podľa pravidiel je dlhodobo náročné a nie každý má matematické a strategické schopnosti Nasha, aby sa mu to darilo celoživotne. Ale vymysleli kúzlo, ktoré im zabezpečilo „pečené holuby“ bez práce. To kúzlo sa volá vlastníctvo. V podstate to nie je výmysel kapitalizmu, už dlhé storočia predtým sa to využívalo vo forme pozemkovej renty, ale kapitalizmus vypracoval vlastníctvo ako zdroj bezpracných príjmov do dokonalosti.

Podstata kapitalistickej inovácie je v tom, že predchádzajúce formy vlastníctva síce zaručovali výhradné príjmy vlastníkovi, ale nebolo to bez práce, bez vynaloženia energie. Vlastník koňa (alebo iného zvieratstva) sa musel oň starať. Dokonca aj otrokár musel dbať minimálne o to, aby jeho otroci prežili a mali dosť síl. Vlastník kapitálu však nemusí doslova robiť nič a na príjmy má právny nárok. V príklade hier typu stávka už vlastník nemusí ani podstupovať riziko, že prehrá. Poskytne svoje vlastníctvo (platformu) na usporiadanie stávok veľkého počtu ľudí a inkasuje malé percento zo všetkých výmen, ktoré sa realizujú v pôsobnosti jeho vlastníctva. Nepotrebuje na to schopnosti Nasha, funguje to samo.

Malá odbočka do aktuálne horúcej témy. Čitatelia zrejme majú osobnú skúsenosť s citovým vydieraním, aby sa prestali umývať a nosili dva svetre v mene abstraktného princípu „územnej celistvosti“. Bez ohľadu na vzletné frázy však abstraktnou koncepciou územnej celistvosti hýbe princíp vlastníctva. Podstatné je, v jurisdikcii ktorého centra leží určité „územie“ a kto z neho má nárok na príjmy z titulu vlastníctva.

V závere sa ešte vrátim k apelu skrytom v článku prof. Husára, že ide o to, urobiť v spoločnosti poriadok. Rozborom systému výmen medzi členmi spoločnosti máme šancu priblížiť sa k pochopeniu, ako spoločnosť funguje, získať predstavu, ako by mala fungovať, a podľa toho nastaviť pravidlá. Lebo mozgy kvalít Nasha a von Neumanna nájdu víťazné stratégie v akokoľvek nastavených pravidlách, ale je otázkou, či jasné a striktné rozdelenie spoločnosti na víťazov a „lúzrov“ je ideálom, ku ktorému sa chceme blížiť.

Nastoľujem teda priamu otázku, či nie je načase zmeniť definíciu vlastníctva tak, aby neumožňovalo pasívny bezpracný príjem. Všade okolo seba vidíme, že takto vnímané vlastníctvo parazituje na všetkých ekonomických výmenách a nič pozitívneho v spoločnosti neprodukuje.

1 názor na “Ekonomické výmeny a životné stratégie (reakcia na prof. Husára)”

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore