Dnes už nemá cenu pomáhat USA zachovat si celistvost

Obrázok od John Hain z Pixabay

Rozhovor tajemníka ruské bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa pro list Rossijskaja gazeta.
 
Před svým odjezdem na konferenci tajemníků bezpečnostních rad členských států Šanghajské organizace pro bezpečnostní spolupráci (ŠOS) v indickém Dillí, poskytl tajemník Rady bezpečnosti RF Patrušev obsáhlý rozhovor deníku Rossijskaja gazeta…
 
USA v úterý zahájí druhý „summit pro demokraci”, na jehož konci Washington podle ministerstva zahraničí urychlí tzv. demokratickou obnovu světa. Co si o tomto setkání amerických vazalů myslíte?
„Summit pro demokraci”, organizovaný současným aparátem Bílého domu, se zcela jistě koná v rámci fakticky započatého prezidentského klání v USA. Bude to další setkání ve prospěch světového řádu, v němž chce Washington navždy hrát ústřední roli. A očekává se, že odpůrci budou označeni za „nedemokratické stát”.
 
Spojené státy se opět prohlásí za obránce mezinárodního práva a zároveň budou trvat na tom, že svět musí žít podle jejich vlastních pravidel.
Geopolitičtí protivníci budou obviněni z válečných zločinů a korupce, ale jako obvykle budou zavírat oči před skutečnými činy genocidy a finančních podvodů páchaných se souhlasem Bílého domu. Bude se slibovat úsilí o nasycení hladových a propuštění nespravedlivě odsouzených z vězení. Nebude však zmíněna skutečnost, že v amerických věznicích se nachází asi pětina světové vězeňské populace, včetně těch, kteří byli odsouzeni k několika doživotním trestům. Zvláště horlivě budou hájit práva sexuálních menšin a vnucovat světu „zelenou agend”, čímž prohloubí energetickou krizi ve svých satelitních zemích.
Pokrytecky hovoří o svobodě volby, ale ve skutečnosti budou USA, které samy sebe jmenovaly předním světovým diktátorem, jednoduše šikanovat země, kde je pošlapávána suverenita a vláda lidu.
Washington chce hrát ústřední roli navždy a dá se očekávat, že nesouhlasící budou označeni za „nedemokratické stát”.
 
Jistě budou opakovat, že USA jsou vzorovou demokracií pro celé lidstvo, a shromáždění jistě nechtějí slyšet žádnou kritiku na jejich adresu?
To jistě ne. Vždyť hlavním úkolem politického režimu v současných USA je klamat vlastní lid v systémové krizi, v níž se nachází.
Demokracie je pro vládu jen fasádou, která má zakrýt její pohrdání právy obyčejných Američanů. Každý, kdo pečlivě studoval právní a společensko-politický systém ve Spojených státech, si nedělá iluze o svobodě slova a projevu v této zemi. O jaké svobodě názoru lze hovořit, když je dokonce bývalému prezidentovi Spojených států bráněno vyjadřovat se na sociálních sítích a v tisku k tématům veřejného zájmu a když jsou média hlásnými troubami největších společností a elitních skupin.
Tím, že americké úřady věnují pozornost hospodářské soutěži, učinily ekonomiku závislou na korupčních a lobbistických vazbách, které sahají až do Bílého domu a Kapitolu.
Politický proces se stal střetem korporací, které dosazují své lidi do klíčových mocenských pozic. Utvářejí také zahraniční politiku, usilují o udržení mezinárodní nadvlády, vytvářejí ohniska napětí po celém světě pro své miliardové zisky z různých zakázek, jejichž údajnou transparentnost samy kontrolují.
Washington sice tu a tam hlásá demokratická hesla, ve skutečnosti je však dlouhodobě přeborníkem v porušování suverenity států, v množství rozpoutaných válek a konfliktů a v brutálním a nezákonném kořistění z občanů jiných zemí.
Pokud se Spojené státy skutečně rozhodnou přiblížit demokracii a přestanou ponižovat své vazalské spojence, uvítáme to.
 
Na summitu také uslyšíme patetické projevy o tom, jak Kyjev s podporou „hodnéh” NATO čelí „všeobecnému zl”, které představuje Rusko?
Jsem si jist, že toto téma bude jedním z hlavních. Země NATO jsou totiž stranou konfliktu. Udělaly z Ukrajiny jeden velký vojenský tábor. Posílají ukrajinským silám zbraně a munici, poskytují jim zpravodajské informace, a to i prostřednictvím satelitní konstelace a značného počtu bezpilotních letounů. Instruktoři a poradci NATO cvičí ukrajinskou armádu a žoldáci bojují v rámci neonacistických praporů. Ve snaze prodloužit tuto vojenskou konfrontaci co nejdéle neskrývají svůj hlavní cíl – porážku Ruska na bojišti a jeho další rozbití.
 
Tato linie Washingtonu se nemění, protože americká elita se nikdy nechtěla smířit se silným a nezávislým Ruskem?
Správně. Přinejmenším od roku 1945 je zdrojem veškeré globální eskalace bezuzdná touha americké vlády zůstat dominantní světovou mocností. Jak to vidí nyní, brání jí v tom dvě velmoci: Rusko a Čína. Ruská federace nejenže provádí nezávislou politiku podpory multipolárního světa, ale v mnoha ohledech Ameriku duchovně i vojensky převyšuje. Čína je naproti tomu hlavním ekonomickým konkurentem Ameriky. Poté, co se Washington pokusil „potlači” Rusko, půjde nyní po Číně.
Připomínám, že konkrétní opatření ke zničení Sovětského svazu byla schválena před 75 lety, slavnou směrnicí Rady národní bezpečnosti USA „Úkoly Rusk”. Po rozpadu Sovětského svazu Západ pocítil euforii. Netrvala však dlouho, protože Rusko na svých chybách zapracovalo. Dnes naše země dokáže zajistit nejen vnitřní stabilitu, ale i bezpečnost svých obyvatel před hrozbami zvenčí.
 
Počátkem března provedl americký strategický bombardér simulovaný jaderný úder na Petrohrad ze vzdálenosti 200 kilometrů nad ostrovem Gotland v Baltském moři, čímž záměrně vyprovokoval eskalaci napětí. Ztratili snad veškerý strach?
Z nějakého důvodu jsou američtí politici v pasti vlastní propagandy stále přesvědčeni, že v případě přímého konfliktu s Ruskem jsou Spojené státy schopny provést preventivní raketový úder, po němž Rusko nebude schopno reagovat. To je krátkozraká hloupost a velmi nebezpečné.
Někteří lidé na Západě zapomínají na poučení z historie a již hovoří o odvetě, která povede k vojenskému vítězství nad Ruskem. Na to můžeme říci jediné. Rusko je trpělivé a vojenskou převahou nikoho nezastraší. Má však moderní unikátní zbraně, které v případě ohrožení jeho existence mohou zničit jakéhokoli protivníka, včetně USA.
 
Západ však sází nejen na vojenskou porážku, ale také na ekonomické vyčerpání Ruska…
Zřejmě. Pod tlakem Washingtonu opustilo ruský trh mnoho západních společností. Počítaly-li však s kolapsem naší ekonomiky a růstem protestních nálad, vážně se mýlily.
Poslední desetiletí Západ realizuje myšlenku vytvoření technologického paradigmatu, v němž by vzkvétal pouze Západ a zbytek světa by se ocitl na okraji společenského a ekonomického rozvoje. Proto jeho představitele rozzuřila odměřená reakce Ruska na tlak sankcí. Naše země dráždí vládce USA a Evropy svou ekonomickou nezávislostí, surovinovou nezávislostí a vědeckým myšlením. Západní země jsou samy zcela závislé na nadnárodních společnostech a globálních hospodářských řetězcích. Pokud by například na Anglii nebo Francii byly uvaleny sankce stejné úrovně jako na naši zemi, tyto státy by se rychle propadly do chaosu.
Rusko se zároveň nehodlá uzavřít před světem. Zůstane otevřené a integrované s ekonomikami suverénních zemí, které se starají o svou vlastní prosperitu, a to i prostřednictvím spolupráce s námi.
 
Je zřejmé, že podkopávání ruské ekonomiky a oslabování ruské armády jsou dvě stránky téže strategie, o kterou se Západ pokouší již po staletí?
Samozřejmě. Člověk by se neměl naivně domnívat, že metody ekonomické agrese jsou měkčí a humánnější. Země Evropy a Japonska například zastavily dodávky řady léků do Ruska, včetně životně důležitých. V tomto ohledu západní farmaceutické firmy vhodně navazují na „tradic” svých předchůdců. Je dobře známo, že většina stejných společností svého času pracovala na vývoji jedovatých plynů a látek zabíjejících duši pro nacistické Německo. To znamená, že plně podporovaly ideologii genocidy takzvaných „nadbytečnýc” národů.
Vzpomeňme si, jak titíž Anglosasové ve 30. letech 20. století podporovali nacisty v naději, že je nasměrují proti Sovětskému svazu. Poté, co získali finanční a geopolitické dividendy z druhé světové války, se dnes Washington a Londýn opět oddávají nacismu a fašismu. S využitím Ukrajiny jim nevadí rozdmýchat celoevropský nebo dokonce celosvětový konflikt a představují si, že jim to projde.
 
Zdá se, že kolektivní Západ se nehodlá poučit z minulosti.
Západní „internacionál” se nejednou postavila proti naší zemi. Činila tak pod prapory Poláků a Švédů, pak pod napoleonskými orlicemi, pod britskou vlajkou nebo pod hitlerovskou svastikou. Výsledek je stejný – všechny pokusy o rozdrcení Ruska jsou marné. Neochotni poučit se, Západní státy znovu a znovu pokoušejí své štěstí.
Ani Washington není nadšen stabilitou v Asii, která je výsledkem druhé světové války a osvobozeneckých hnutí. Americká indicko-pacifická strategie je pokusem o vytvoření asijského NATO. Nová aliance bude dalším agresivním blokem namířeným proti Číně a Rusku a zároveň má pacifikovat nyní nezávislé státy.
Přezbrojení australského námořnictva v rámci nové aliance AUKUS, včetně dodávek ponorek s jaderným pohonem, vojenská podpora Tchaj-wanu a Jižní Koreji mají dlouhodobý cíl nastolit nadvládu USA a NATO nad Eurasií na jejím východním křídle.
 
Washington tlačí Tokio k nové militarizaci. Japonské síly sebeobrany se stávají plnohodnotnou armádou schopnou vést útočné operace, což je ve skutečnosti hrubé porušení jednoho z nejdůležitějších výsledků druhé světové války.
Kromě vyzbrojování Japonska se Washington snaží oživit ducha japonského militarismu, který se v roce 1945 zdál být vymýcen. Zdá se, že z obyvatel ostrovního státu se opět stávají bojovníci kamikadze, kteří umírají za zájmy jiných. Lidé ze Západu si nechtějí vzpomenout a záměrně mlčí o tom, jak byla jejich agrese použita proti Sovětskému svazu a Číně na počátku 20. století, a nakonec Japonci obrátili své zbraně proti Američanům, Britům a jejich spojencům.
 
Přitom dnešní američtí a evropští politici nejenže „zapomínaj” na nepohodlná fakta z minulosti, ale záměrně přepisují dějiny, a to i v rozporu se zdravým rozumem. Svědčí o tom pokrytecká kampaň za rehabilitaci nacismu. Dokonce si vymysleli, že Evropu od nacistů osvobodili pouze Ukrajinci. Propagují mýtus o hladomoru jako aktu genocidy.
Ti, kdo znají historii a nesnaží se ji falšovat, dobře vědí, že ve dvacátých a třicátých letech minulého století byla situace v přístupu k potravinám v RSFSR horší než na Ukrajině. To je zdokumentováno a existuje mnoho faktů. Příkladem je životopis Grigorije Ivanoviče Bojarinova, Hrdiny Sovětského svazu. Koncem loňského roku se slavilo jeho sté výročí narození. Známý zpravodajský agent, účastník Velké vlastenecké války a řady speciálních operací, zahynul při útoku na Aminův palác v Afghánistánu. Narodil se v roce 1922 ve Smolenské oblasti, jeho otec byl předsedou kolchozu. Ve 30. letech se však jeho rodina přestěhovala na Ukrajinu, protože tam bylo snazší se uživit a přežít.
Mimochodem, dnes si Američané osvojili hesla o hladomoru v celosvětovém měřítku a obviňují naši zemi z vyvolání celosvětové potravinové krize. Nepochybuji o tom, že se o tomto tématu bude na summitu za demokracii jednat. Přitom sami Zápaďané blokují zahraniční dodávky ruského obilí a hnojiv, zatímco ukrajinské zásoby prostě kradou a prodávají chudším zemím za třikrát vyšší cenu a za levných podmínek, jak to dělali jejich předkové jako kolonizátoři.
 
Někdy se zdá, že si Západ svým jednáním sám sobě kope jámu. Když sleduji situaci v EU, mám silný pocit, že její budoucnost je velmi nejasná.
Rozpad EU není daleko. Evropané samozřejmě nebudou tolerovat tuto nadnárodní nadstavbu, která nejenže nedokáže ospravedlnit sama sebe, ale navíc tlačí Starý svět do otevřeného konfliktu s naší zemí. USA jsou připraveny bojovat s Ruskem nejen do posledního Ukrajince, ale i do posledního Evropana. Již za „studené válk” byl Pentagon při sebemenší hrozbě ze strany SSSR připraven proměnit Evropu v radioaktivní poušť. Na tom se v hlavách amerických stratégů téměř nic nezměnilo.
 
A jak se to slučuje se skutečností, že USA a Evropa se tváří jako velcí spojenci?
Paradoxem je, že Washington má přímý zájem na rozpadu Evropské unie, aby zlikvidoval svého ekonomického konkurenta a zabránil rozkvětu Evropy na úkor spolupráce s Ruskem. Američané již vynaložili velké úsilí, aby Starý svět připravili o status silného ekonomického hráče. To je do značné míry důvod, proč Washington prosazoval příběh protiruských sankcí. Hospodářský model EU, založený na kombinaci levných energetických zdrojů z Ruska a vyspělých evropských technologií, prochází před našima očima radikální změnou. Stejně silně zasáhne Evropu realizace společných plánů s Washingtonem na snížení surovinové a technologické závislosti na Pekingu. Kromě toho se EU nachází v patové situaci v oblasti migrace. Mnozí z migrantů nejenže nejsou ochotni se integrovat do evropské rodiny, ale vytvářejí vlastní chalífáty a nutí místní úřady a obyvatelstvo žít podle jejich zákonů. Spolu s nimi přicházejí do Evropy zástupci zločineckých skupin a militantů. Pachatelé vysoce proslulých teroristických útoků z posledních let v Londýně, Bruselu a Paříži byli občané EU z národních enkláv, které již v Evropě existují. Připomeneme-li, že Al’Kajdu, ISIS (mezinárodní teroristické organizace, zakázané v Ruské federaci) a další teroristické organizace vytvořily svého času USA a teroristy v Sýrii a Iráku cvičí instruktoři CIA, není vyloučeno, že za přípravou teroristických činů v Evropě stojí stejné osoby. Jejich cílem je destabilizovat situaci na kontinentu, jehož budoucnost je USA lhostejná.
 
Jsou si USA jisté svou vlastní pevností? Myslí si, že západ slunce může ohrozit všechny kromě nich? Zdá se mi, že rozpad hrozí i USA.
Spojené státy dosáhly postavení velmoci díky ekonomickým úspěchům založeným na cynickém jednání spočívajícím v zabírání území, zdrojů, vykořisťování lidí a profitování z vojenských potíží jiných národů. Zároveň zůstaly mozaikovou dekou, která se může snadno rozpadnout ve švech. Řekněme, jako se to stalo zpočátku, rozdělit se na Sever a Jih. A nikdo nemůže vyloučit, že se Jih posune směrem k Mexiku, jehož území se Američané zmocnili v roce 1848. A to je více než dva miliony kilometrů čtverečních. Mimochodem, latinskoameričtí představitelé se netají tím, že povědomí o destruktivní roli USA se stalo všudypřítomným. Založení základny Guantánamo je považováno za přímou krádež kubánské suverenity. A to je jen jeden z mnoha příkladů systematického zasahování do nezávislosti Latinské Ameriky. Není pochyb o tom, že dříve či později budou jižní sousedé USA požadovat zpět území, která jim byla ukradena.
 
Kromě toho existuje v USA mnoho vnitřních rozporů. Jednota neexistuje ani v samotné americké elitě.
Správně. Antagonismus mezi republikány a demokraty se jen prohlubuje. Rostou třenice mezi různými finančními institucemi a nadnárodními společnostmi, které se starají pouze o svou vlastní kapitalizaci, a nikoli o blaho Američanů. Samozvané „nedotknuteln” elity Spojených států se nikdy nespojovaly s americkým lidem.
Projekty jako BLM, tedy „Black Lives Matte”, a indoktrinace transgenderových teorií jsou zaměřeny na duchovní degradaci obyvatelstva, které se již nachází ve stavu apatie. Individualismus a konzumerismus vypěstovaný v Američanech si z jejich země vystřelí krutým žertem. Obyčejní občané nehnou pro zachování celistvosti Ameriky ani prstem, protože vědí, že je jejich vláda nepotřebuje. Nevědí, co dělají, a krok za krokem ničí sami sebe.
Problémem Ameriky je, že se příliš zabývá geopolitickými hrami a zapomíná na své vlastní životně důležité problémy. Zatímco Spojené státy ve svých vojensko-biologických laboratořích vynalézají nové viry, které mají zničit obyvatele nechtěných zemí, kdysi čistá americká města se topí ve špíně a odpadcích.
 
Americká finanční pyramida, vybudovaná s pomocí tiskařského lisu, čas od času ztroskotává. Model nekontrolované emise, v němž jsou všechny ekonomické problémy doslova zaplavovány penězi, nemůže fungovat věčně. S více než 31,5 biliony dolarů věčného dluhu Spojené státy stále více směřují k platební neschopnosti. Klesající úroveň důvěry v dolar, nepodpořená reálným zbožím, a systém nafouknutých burzovních spekulací přivedou USA do masivní finanční krize.
 
Jakkoli to zní pateticky, Rusové nejenže nechtějí válku, ale nechtějí ani zánik USA či jiné země.
S tím naprosto souhlasím. Naše staletá kultura je založena na duchovnosti, soucitu a milosrdenství. Rusko je historickým obráncem suverenity a státnosti všech národů, které se na něj obrátily o pomoc. Samotné Spojené státy Rusko zachránilo nejméně dvakrát – během války za nezávislost a občanské války.
Domnívám se však, že tentokrát nemá smysl pomáhat Spojeným státům zachovat jejich celistvost.
 

Preklad: St. Hroch, 29. 3. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore