Dafnis a Chloé (20)

Ilustračný obrázok: Dafnis a Chloé – Louise Marie-Jeanne Hersent-Mauduit Wikipedia

Louise_Marie-Jeanne_Hersent_-_Daphnis_et_Chloe

Kapitola dvadsiata, 

v ktorej  Dafnis v zimnom čase

navštívi Chloé v dome Dryada.

Krajinu zima kryje snehom, 
Zaľahla ostrov beloba.
Zívajú už len žriedla čierňou.
Na pašu stáda nechodia. 
 
Nemusí kto, ten nevystrčí
Zo dverí navon ani nos. 
Krčí sa sedliač pri chatrči, 
Nevídať oviec ani kôz. 
 
Zaránky s prvým kikiríkom 
V kozube drevo zapraská. 
Podhodí sena pastier býkom, 
Ovečky, kozy priláska. 
 
Vetvičky hodí medzi čriedu,
Nachystal čo bol za leta.
Do chlievka snehom kroky vedú, 
Žaluďov sviniam nametá.
 
Príjemne ohník v peci blčí.
Súkajú vlnu, pradú ľan…
Robota ide od paprčí.
Zakráka chorál čiernych vrán. 
 
Osídla chlapi vtákom činia – 
Do oka lovia pernatú.
Uľahnú večer na ovčinách, 
Na ráno – metlu, lopatu… 
 
Pod snehom Láska nezamŕza, 
Neskuje ľúbosť ani ľad. , 
Netopí sneh sa v teplých slzách, 
Dievčinku s chlapcom nevídať. 
 
Neschodí Dafnis Chloé z mysle, 
Nepozrie šuhaj na inú.
V duchu sa telo k telu tisne – 
Nevinný ľúbi nevinnú…
 
Do pása sneh im zavial dvory, 
Zapadli prte po zveri.
V ľúbiacom srdci plameň horí.
Severák zuby vycerí…
 
Uväzní zima v domoch ľudí, 
Oľadí vodu v prielube.
Trápi sa Dafnis aj sa nudí, 
Nepíska syrinx, nehudie…
 
Iný sa pastier teší snehu – 
Spasí ho zima od driny.
Nemusí mať vždy oči v strehu, 
Prispí si v teple periny. 
 
Povoľká si aj poleňoší – 
Radšej má zimu od leta.
Za pecou pletie prútny košík, 
Nabaští sa a obšmieta…
 
Vylovia Dafnis, Chloé z myslí
Radosti jarné, jesenné, 
Ako sa ležiac k sebe tisli, 
Váľali jak sa po sene…
 
Spolu jak pili, jedli spolu…
Kapsička visí na stene.
Túžobne pozrú na čutoru, 
Vystydlo mliečko sparené… 
 
Modlia sa k nymfám na idoly, 
Pánovi prosby prednesú – 
Vyhnala zima Lásku z polí, 
Vymenia nech ju za Vesnu…
 
Nedeje nič sa. Vôkol hlucho.
Nad zimou vládne Chiona.
Zadulo snehom Božie ucho, 
Navialo nymfám do lona. 
 
Lámu si hlavy, ako vládzu, 
Dafnis aj Chloé, ako by..?
Vyberá Napa z truhly priadzu,
Z dievčiny priadku urobí.
 
Popradie nech len juná deva.
-Naučíš čo sa za mladi… 
O svadbe mať jej neraz spieva, 
Po vláskoch dcérku pohladí…
………………………………………
 
Voľný je Dafnis, vše si hovie, 
Za chlapcom Lamón nesliedi.
Nespúšťa z mysle svoju Chloé. 
Pozerá na kraj vybledlý…
 
Vysadil Dryas myrtie stromy
Neveľký kúsok od plota.
Roky už rastú na zádomí, 
Koruny brečtan omotal – 
 
Posplietal liany medzi nimi – 
Konáre, kmene ovinú…
Zrástlo to všetko do húštiny, 
Vytvára porast jaskyňu.
 
Zvisajú strapce réva čoby.
Kŕmia sa drozdy, holuby… 
Černejú v snehu bobúľ droby, 
Na ústup zima netrúbi. 
 
Chlapcovi skrsne iskra v hlave:
Na lov sa vydá, akože…
Pernatá patrí k pestrej strave, 
Voskom mu Lamón pomôže.
 
Pobalí oká do tanistry, 
Medové placky od hladu…
Závejmi Láska krok mu bystrí, 
Zďaleka badá záhradu…
 
Štádií desať lezie brodom – 
Do kolien snehu, do pása…
Borí sa s bielou nepohodou, 
Z obuvi sneh si postriasa,
 
Pridúcky k dvoru svojej milej.
V hrdle sa srdce rozbúcha.
Nastanú dlhé trápne chvíle.
Ulomí kúštik posúcha…
 
Rozvešia oká, porozkladá, 
Konáre lepom namaže. 
Poživeň zimnú škorec hľadá, 
Škriepia sa vrabčie skrumáže.
 
Na vtáky čaká… Aj na Chloé…
Po vtákoch čo tam – tých je dosť!
„Nebolo dievča len by choré…“ –
Zádvoria konča dumá hosť..
 
Pozbiera úlov, škrtí prstmi.
(Živé sa vtáky nejedia).
Chalúpku nikto neopustí, 
Neprejdú ´kolo susedia…
 
Ošklbe Dafnis z vtákov perie, 
Uloží korisť do mecha.
Odvahu ale nenaberie, 
Otvoriť dvere nespiecha…
 
„Naisto sedia, ohník horí…
V kozube smola zasyčí…“
Nehrabú kury na nádvorí, 
Osadil sneh sa v ihličí.
 
Premýšľa Dafnis, jak by na to…
Nech je to hodné dôvery…
Virvarí hlava kostrbato, 
Ani sám klamom neverí…
 
„Uhlíky pýtať pôjdem hádam…
Vyhaslo že nám v ohnisku…(?)
Vysmejú ma, že čo tu hľadám – 
Susedov máme poblízku…
 
Popýtať mohol by som chleba…(?)
Alebo vari radšej nie…
Hladu by som sa teraz nebál –
Kapsu mám plnú poživne…
 
Snáď by sa dalo trochu vína…(?)
Nedávno sme ho stáčali…“
Vinobranie si pripomína…
Chabne v ňom kuráž pomaly…
 
„Pred vlkom bežím..! -Kde sú stopy?“
Zavíja vietor v komíne.
Hostiteľ hosťa nepochopí…
S nápadmi žoch sa pominie…
 
„-Lovil som vtáky po okolí…(?)
-Nalovil si, nuž teda choď..!“
Zdoláva duša hory – doly, 
Skovali ľady Lásky loď…
 
„-Vidieť chcem Chloé! -rieknem pravdu…(?)
Kde ale nabrať odvahu…?
Sotva ju moje ústa nájdu…
Pošlú ma domov od prahu…“
 
Múdrejšie nič už nevydumá.
„Nie je mi zimou súdené… 
Domov sa vrátim poza humná…
Do jari čakať budeme,
 
Stretnú kým zas sa oči naše, 
Dotkneme kým sa prstami
Na paši plnej samopaše., 
Od nej kým bozk si vymámim…“
 
Úlovok Dafnis vtáčí dvíha, 
Cez plece kapsu prehodí…
Láska je ako pekná kniha – 
Náhle sa z lode vylodí.
…………………………………
 
Na pomoc letí (Kto už iný…?) – 
Erós sa nad ním rozľútil.
Nakúka tadnu do štrbiny – 
Učiní Láske po chuti.
 
Usadá čeľaď ku obedu.
Gazdiná mäso podelí. 
Nalámu chleba, reči vedú, 
Žartujú deti, dospelí.
 
Nalieva Dryas vínom čaše – 
Riedené hlavu nemúti – 
Cárachy kiesi Takis kmáše…
Zavetrí, chvostom zavrtí…
 
Nemá ho gazda ani v päte. 
Nemieni čakať na kosti.
Vyskočí: Chmat! -Dajsamisvete!
Mäsiskom sám sa pohostí.
 
-Čo si to psisko nedovolí! 
Čugaňu Dryas pochytí. 
Vie psina, ako úder bolí, 
Nerád by schytal po riti…
 
Do dverí vrazí, dvorom trieli, 
Maškrtu z huby nestráca.
Od zlosti gazda bledý celý
Snehom sa za psom trmáca.
 
Uniká zlodej, len tak blýska…
Pobehne Dryas k brečtanu…
Zahodí papek od poriska…
-Ký vietor k nám ťa zavanul?!
 
Dafnida vidí na odchode. 
Bozkáva chlapca, objíma…
Nažerie pes sa na slobode, 
Gazda ho ďalej nevníma…
 
-Si mi ty, Dafnis, ako rodný…
Vovedie hosťa k čeľadi.
(Zariadil Erós, nech pes bodrý…)
Stretnú sa šťastné pohľady…
 
Srdiečka búšia v jednom rytme, 
Dievčinka chlapca objíme…
Ešte že je v tom kútku prítmie – 
Dotknú sa pery nevinné. 
 
Šťastena dnes sa unavila – 
Miloval kto, ten pochopí…
Večnosťou zdá sa sladká chvíľa, 
Kladie sa stopa do stopy…
 
Od blaha nevie Dafnis, čo by…
Telom sa teplo rozleje – 
Vzala ho Láska do poroby – 
Roztápa ľad aj záveje.
 
Dajú mu miesto ohňa blízo.
Vytrasie drozdy, holuby…
-Hádam by hosť náš čosi zhrýzol…
Drya reč sa mu zaľúbi.
 
Zabudne na to, že sa hanbí, 
Uvoľní jazyk z reťaze.
Prežuje mäso, utrie gamby – 
Lepšie dnu ako na mraze. 
 
Pomaly sám sa rozhovorí:
Umieral doma od nudy.
Zdraví sú všetci, nikto chorý. 
Jazýček vínko povzbudí. 
 
Nebaví byť ho domosedom. 
Vetvinu kozám podhodí – 
Nezájdu hladom ani smädom.
Čierne je žriedlo od vody…
 
Sadli mu na lep vtáky hladné.
Nalovil iné do sietí. 
Od stromu k stromu k nim sa kradne.
Nelapí čo, to odletí.
 
Počúva chvály od Dryasa, 
Chváli ho každý čeľadin. 
Mnohí sa doma len tak kvasia…
Na zimu Dafnis nehľadí…
 
Predstiera Chloé, že sa mrzí – 
Došiel až ku nim, a chcel ujsť…
S úškľabkom riekne, že bol drzý. 
Zasiahol zhora Boží prst…
 
Poverí Dryas milú dcéru – 
Nalievať víno do čaší.
Zostať má Dafnis na večeru. 
Domov ho nikto neplaší. 
 
Nalieva jemu poslednému, 
Odpije z jeho pohára – 
Nalepí bozk na čaše stenu.
Chvílinku Dafnis otáľa.
 
Dotknú sa ústa toho miesta, 
Z ktorého pila milená.
Vínna chuť doňho túžbu vniesla. 
Pohľady vše si vymenia…
 
Míňa sa mäso, chlieb sa míňa…
V temnote ľudia besedia:
-Šťastný je Lamón, že má syna, 
Závidieť môžu susedia…
 
-Živiteľ súci, ruky zdravé, 
V robote nikdy nelení…
Pletú sa slová v nočnej vrave.
Príde čas, že sa ožení… 
 
Opečú vtáky na večeru, 
Nariedia vína v kráteri, 
Medové placky z kapsy berú…
Do dvier sa Takis vteperí… 
 
Pobeží príbeh po príbehu – 
Zážitky, mýty, príhody…
Zametá vietor stopy v snehu, 
Nemusí von kto, nechodí. 
 
Pije sa, je sa, nôtia piesne – 
Ovládlo ľudí veselie – 
Ťahavé, bystré, smiešne, hriešne…
Jazyk nám všetko premelie…
 
Nakoniec spánok všetkých zmôže.
V lampade olej dotleje.
S Dafnidom Dryas zdieľa lóže, 
Uľahne Napa ku dcére.
 
Na ráno Chloé už sa teší – 
S Dafnidom zas sa uvidia…
Taký je milý, až je smiešny…
Zakladá Erós osídla… 
 
Sníva sa Chloé Dafnidovi…
Pobozká v spánku Drysa…
Ruky mu kolo šije ovil…
Z plameňa svieca vyrástla… 
……………………………………
 
A je tu ráno. Mráz sa plazí. 
Predstojí rítus obety.
Dionýs nech sa neurazí – 
Vyhlási deň sa za svätý.
 
Baránka dajú – rok od rodu, 
Vínny nech Boh sa poblaží.
Pomáha Dafnis nosiť vodu, 
Pečie sa obeť na ražni. 
 
Vypeká Napa vonné chleby. 
V kozube oheň plápolá.
Vidia sa mladí v siedmom nebi.
Vykĺznu tíško zo dvora
 
Nežniť sa čo len chvíľku sami – 
Nevinný božtek na pery. 
Držia si ruky pod myrtami, 
Stratia sa otcu – materi.
 
-Tebe som, Chloé, prišiel kvôli…
-Nemusíš vravieť, veď to viem…
-Tebe som kvôli vtáky lovil…
-Všetko je ako krásny sen…
 
-Čo len chceš, Chloé moja drahá, 
Urobím všetko pre teba.
-Týmto si hlavu nenamáhaj – 
Nič pre mňa robiť netreba.
 
-V srdci ma nos a nezabudni…
-Pri nymfách som sa pokliala…
-Doma je život taký nudný…
-Po zime jar vždy nastáva.
 
-Sneh, ten sa vari nerozplaví, 
Tak veľa ho tu napadlo…
-Rozplaví… Kozí národ hravý
Skoro nám zahrá divadlo.
 
Pastviny slnko rozhorúči, 
Budeme spolu deň čo deň.
-Páli ma oheň v mojom srdci.
-Láska je slepá pochodeň…
 
-Žartuješ, Dafnis, doberáš ma – 
Kvitnú ti v ústach mimózy.
-Nikdy by som ťa neoklamal – 
Na kozy som sa zabožil.
 
Zbierajú spolu úlov vtáčí – 
Tanistra plná, plný žoch.
Ťahajú vtáci koniec kratší, 
Teší sa s nimi vínny Boh.
………………………..
Posiela Napa čeľadina, 
Zúčastnia nech sa obety.
Naisto vonku im je zima. 
Za nimi chasník poletí. 
 
Brečtanom venčia svoje hlavy.
Uliatbu Dryas vykoná – 
Pre idol čaša vína zbaví – 
Úctivo sa mu uklonia.
 
Začína hodo-stolovanie.
Vychvália Boha do neba.
Barania vôňa z kotla vanie.
-Évoé!!! – zaznie veleba.
 
Vínom si uctia Dionýsa – 
Réva nech dobre zarodí.
Idolu droby dostanú sa, 
Mäsivo na stôl prichodí. 
 
Obšmieta sa aj Takis starý – 
Nemôže za to, že je pes.
Pod stôl mu kúsok Dryas šmarí.
Ukradol včera, dostal dnes. 
 
Dvíha sa Dafnis. Kážu mravy…
Domov sa šuhaj poberá.
Rád by sa ešte s Chloé bavil – 
Hladným však sýti neveria. 
 
Naplnia kapsu pre Lamóna, 
Nabalia aj pre Myrtalu.
Vtáky si sami iné zlovia – 
Dnešný mu úlov pridajú. 
 
Prehodí vrece ponad plece, 
Bozkáva všetkých radom-rad. 
Do uška Chloé tíško šepce, 
Že je jej viac než rodný brat. 
 
Nemyslí Dafnis na nič iné.
K domovu snehom vykročí. 
Túži mu duša po dievčine, 
Hľadieť chce Láske do očí. 
 
Zvedel už ako, zvedel kade…
Vymýšľa nové dôvody – 
Častejšie teraz ku nim zájde…
Doma sa stádo rozplodí…
……………………………………..
 
Chiona … bohyňa zimy, Zima
Takis  – meno psa
kráter  –  väčšia nádoba na zmiešavanie vína s vodou
Évoé!  –  výkrik pri prípitku na oslavu Dionýsa (Bakcha)
 
D r a g o  /podľa Longa/  
jeseň 2013 – zima 2014

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore