Čo môžeme urobiť proti vojne

Ilustračný obrázok – Pixabay

Ivan Štubňa: Verejne obviňujem USA z plánu rozpútania vojny medzi Európou a Ruskom…

Pod týmto nadpisom uverejnil náš častý prispievateľ Ivan Štubňa článok v časopise Zem a vek. V článku autor dokazuje, že NATO nie je obranná aliancia, ale nástroj USA a najbohatších korporácií na destabilizáciu Európy a jej premenu na bojisko totálnej vojny proti Ruskej federácii.

Je nepochybné, že totálna vojna proti Rusku už prebieha a je len otázkou budúcnosti, či sa aj Slovensko stane jej priamym účastníkom a aké následky z toho pre občanov Slovenska budú vyplývať. Formálne bolo cieľom všetkých doterajších vlád Slovenska, ale aj európskej reprezentácie, zachovanie mieru a medzinárodnej spolupráce. Formálne to bolo cieľom aj ekonomických globalizátorov, lebo len v mierovom prostredí má význam hovoriť o voľnom obchode a voľnom pohybe tovaru, kapitálu a pracovných síl. Toto sa však v priebehu minulého desaťročia úplne zmenilo a sme postavení pred realitu novej rozsiahlej vojny v Európe.

Ivan Štubňa prichádza k záveru, že súčasná vojna na Ukrajine je zlyhaním všetkých medzinárodných inštitúcií, zlyhaním medzinárodnej diplomacie a zlyhaním zahraničnej politiky EÚ. Tento záver nie je prehnaný. Pripomeňme si, koľko demaršov dostala slovenská vláda vedená Vladimírom Mečiarom a akou prekážkou vstupu do NATO a EÚ bola jej vnútorná politika voči maďarskej menšine, aj konfrontačný tón voči Maďarsku, reprezentovaný hlavne osobnosťou Jána Slotu. Len úplný ignorant nevidí, že podstatne závažnejšie javy na súčasnej Ukrajine (aj voči Maďarsku a maďarskej menšine) dnes nie sú prekážkou urýchleného prijatia Ukrajiny do EÚ aj NATO.

Výslovne nepriateľský a násilný prístup ukrajinskej vlády voči ruskej menšine sa stal jedným z formálnych dôvodov ruskej intervencie. Takýto prístup však nemá oporu v tradičných európskych hodnotách, na ktorých sa budovala EÚ. Je preto nepochybné, že keby EÚ nezradila svoje vlastné hodnoty a trvala aj voči Ukrajine na štandardnom dodržiavaní ľudských práv, eliminovala by v predstihu jednu z príčin súčasného ozbrojeného konfliktu.

Výzva

Súčasťou článku je aj nasledujúca výzva:

Milí spoluobčania,

máte rodiny, príbuzných, priateľov, známych. Mier mnohí z Vás považujú za samozrejmosť, pretože nezažili vojnu. Mier nie je samozrejmosť. Dnes sme na hranici medzi jadrovou vojnou a mierom. Vojna sa na Slovensko zákerne plíži vďaka zapredaneckej slovenskej vláde a USA. Organizujte sa do verejných mierových protestov, kým nie je neskoro! Nenechajme si zničiť vlasť a životy nás všetkých. Chráňme naše deti…a našu budúcnosť!!!

Máme svoju slávnu históriu v boji proti fašizmu. Písali ju naši predkovia. Mnohí z nich zahynuli. Nedovoľme, aby ich smrť za slobodu bola zbytočná. A nedovoľme, aby nás USA do tejto vojny zatiahli…Následky pre nás môžu byť katastrofálne. Sme malá krajina, ktorá je agresorským paktom NATO zneužívaná v prospech zámerov USA. Naše bezpečné východisko spočíva v okamžitom vyhlásení neutrality!!!

V prípade vyhlásenia mobilizácie odmietnite vyhlásenú brannú povinnosť touto vládou. Nie ste povinní bojovať a hynúť za americké záujmy proti Rusku. Slovensko nepotrebuje byť vo vojnovom stave s Ruskom, kam nás ťahá táto vláda. Vyhlásenia terajších politikov, že na Ukrajine sa bojuje aj za Slovensko je ďalšia sprostá lož. Armádu žiadam, aby nepočúvali klamstvá politikov, ale riadili sa vlastným rozumom o zabezpečení mieru. Armáda sa musí postaviť na stranu mieru a občanov SR. Pretože v skutočnosti sú to USA a NATO, kto ohrozuje svetový mier!!! Vojenské príkazy v rozpore s Ústavou SR sa nesmú plniť. Politici vojakov zneužívajú na „slepé“ plnenie rozkazov v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými mierovými zmluvami.

Pre vyššie uvedené dôvody a pre neschopnosť vlády SR riešiť vitálne záujmy Slovenska je čas postaviť sa na odpor podľa článku 32 Ústavy SR, ktorý hovorí:

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Blíži sa výročie slávneho SNP. Pozývam celé Slovensko do Banskej Bystrice na oslavy SNP a zároveň na vyjadrenie odporu proti vláde národného ohrozenia a zdierania…

Dodatok Mariána Moravčíka – o ľudských právach

Vo veci ľudských práv je EÚ (a v tom aj Slovensko), v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, schizofrenicky rozpoltené. Nejde len o to, že všetky trestné činy proti mieru a ľudskosti sú zrazu prípustné, ak ide o štátnych príslušníkov „agresora“. Teda nezrušiteľné a neodňateľné ľudské práva sa zo strany EÚ nepriznávajú veľkej skupine osôb. Ale v priamej súvislosti s vyššie uvedenou výzvou Ivana Štubňu politické špičky EÚ a Slovenska tolerujú masové porušovanie ľudských práv občanov Ukrajiny. S hrozivým výhľadom, že tieto špičky počítajú s rovnakým porušovaním ľudských práv voči svojim vlastným občanom – nám.

Konkrétne ide o povolávanie občanov do armády za účelom aktívneho vedenia bojovej činnosti. Listina základných práv a slobôd, ktorá má v právnom systéme Slovenskej republiky silu ústavného zákona, ale v širšom zmysle aj Európsky dohovor o ľudských právach (EDoĽP), zaručuje každému človeku právo na život a zároveň vylučuje, aby niekto druhému prikazoval urobiť niečo (zabiť alebo zraniť), s čím z nejakého dôvodu nesúhlasí. EDoĽP omožňuje v čase kritickej situácie a vojny odstúpiť od niektorých článkov dohovoru, ale výslovne sa uvádza, že sa to netýka článkov 2 – 4, to sú tie, o ktorých píšem v predošlom texte a obsahujú okrem iného aj zákaz mučenia.

Nútením občanov k nedobrovoľnému zabíjaniu iných by štátny orgán podľa platného Trestného zákona páchal trestné činy z palety teroristických, tým skôr, ak by občanovi za neuposlúchnutie takého rozkazu hrozila nejaká sankcia. Čitateľ si možno povie, že na Slovensku máme platný zákon o civilnej službe a môže ju absolvovať každý občan namiesto vojenskej služby. No má to háčik – občan musí svoje odmietnutie oznámiť vopred a zákonom stanoveným spôsobom. Vykonávací zákon nepočíta s tým, že občan odmietne splniť povolávací rozkaz – a to už zo strany štátu nie je splnenie klauzuly „nikoho nemožno nútiť“.

Čo sa môže stať v prípade vojny, môžeme vidieť aj dnes na Ukrajine. Platí tam podobná právna úprava o civilnej službe ako u nás. No ako sa dnes uplatňuje? Médiá hlavného prúdu píšu málo o tom, akým spôsobom sa dnes robí nábor do ukrajinskej armády, no aj tie občasné zmienky (napríklad tu alebo tu) dávajú tušiť, že štátne orgány sa nemienia obťažovať dodržiavaním EDoĽP a neberú ohľad na to, či odvedenci chcú alebo nechcú bojovať a zabíjať. Pripomeňme si v tejto súvislosti, práve preto, že aj tejto téme sa hlavný prúd vyhýba ako čert krížu, Norimberský tribunál s nacistickými vojnovými zločincami. Za hlavných zločincov tento tribunál považoval funkcionárov, ktorí vydávali rozkazy.

MM

Postskriptum: Za zmienku stojí aj fakt, že človek, ktorému svedomie nedovolí zabíjať, nebude zabíjať ani na rozkaz. Velenie armády to vie. Ak napriek tomu chce, aby súčasťou armády nedobrovoľne boli aj takíto odvedenci, ak takýchto nútených vojakov pošle do prvej línie, tak to má len jeden účel – potrebuje živé klamné ciele…
Súhlasíme s tým, aby takto EÚ zaobchádzala so svojimi (hoci aj potenciálnymi) občanmi?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore