Bude „vyvolený“ národ  naveky zatratený?

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Kresťanstvo je považované za náboženstvo spasenia, ktoré očakáva od Ježiša Nazaretského. Podľa biblie Boh uzavrel zmluvu s Izraelitmi, ktorí sa neskôr vyformovali do izraelského národa. Pôvodne Izraeliti pochádzali zo semitských kmeňov a žili po príchode z Egypta na území biblického Kanaánu.  Kanaán je historický názov oblasti, ktorá zhruba zodpovedá územiu dnešného Izraela a Palestíny, vrátane západného brehu Jordánu južnej a pobrežnej Sýrie a Libanonu, siahajúcemu až k hraniciam Turecka.
 
Izraelitov, ktorí boli pôvodne zotročení na egyptskom území, vyviedol na nové územie prorok Mojžiš, ktorému sa zjavil Boh a riadil jeho kroky. Izraeliti po príchode na nové územie si postupne podrobili iné pôvodné semitské kmene vrátane starovekého kmeňa Hebrejcov. Podrobili si tiež územia, kde už žili predchodcovia Palestínčanov, o ktorých písali staroegyptské nápisy z 12. storočia pred n. l., keď panoval faraón Ramesse III. ako o národe Pelesetov. Tak bola uzavretá starozákonná zmluva Boha s Izraelitmi prostredníctvom proroka Mojžiša. Boh vyslobodil ľud z egyptského otroctva a zaviedol ho do Zasľúbenej zeme. Na oplátku sa mali klaňať jednému, pravému Bohu a dodržiavať Desať božích prikázaní a Zákon, ako je to  zaznamenané v Biblii. Boh Izraelitom prostredníctvom Mojžiša povedal: „Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, budete kráľovským kňazstvom a svätým národom.“
 
Hora Sinaj sa dnes stotožňuje s horou Jabal Músá, ktorá sa nachádza na území Egypta. (Sinajský poloostrov). V arabskom jazyku znamená „Hora Mojžišova“. Za Semitov sa pokladajú príslušníci semitských národov, ktorí vzišli z Noemovho syna Sema. Neskôr sa rozdelili na východnú a západnú vetvu. K západnej vetve patrili okrem Izraelitov, Hebrejci, Feničania, Aksumovia, Arabi,Aramejci a pod. Ďalším faktom je, že historickí Palestínčania neboli Semiti, ale biblickí Filištínci. Boje medzi Izraelitmi a Filištíncami popisuje už Starý zákon, čiže vzájomná historicky zdedená nenávisť medzi nimi tu panuje už viac ako 3000 rokov.
 
Obyvatelia vyvoleného národa stratili boží mandát, pretože porušili zmluvu, ktorá bola s Bohom uzavretá prostredníctvom proroka Mojžiša na hore Sinaj.
 
Historicky sa izraelský národ považuje za biblický národ, ktorý bol vyvolený Bohom. Nemožno však stotožňovať Izraelitov s Izraelčanmi. Izraelčania len pochádzajú zo širokého kmeňa Izraelitov. Potomkovia pôvodných Izraelitov sú však aj obyvateľmi okolitých národov.
 
Potomkovia Semitov okrem dnešného Izraela žijú v Libanone, Sýrii, Iraku, Jemene, Jordánsku, Egypte a pod. A samozrejme aj na území Palestíny. Miešanie pôvodných semitských národov za niekoľko tisícročí je nesporné. Miešali sa národy, ale i kráľovské rody. Moc sa preskupovala podľa výsledkov krvavých vojen. Môžeme polemizovať o tom, do akej miery tu došlo k vzájomnému miešaniu obyvateľstva, ale to už dnes nie je dôležité. Dôležité je, že v podstate dnes na týchto územiach dochádza k bratovražednému boju potomkov kedysi blízkych národov. Základná chyba sa stala keď bol vytvorený štát Izrael na základe rozhodnutia OSN v roku 1947, ktorá schválila rozdelenie Mandátu Palestína na dva štáty – židovský a arabský. (Mandát vykonávala na území Veľká Británia).  Následne došlo k v roku 1948 k vytvoreniu štátu Izrael. 
 
Chyba bola tá, že vytvorením štátu Izrael boli potlačené práva Palestínčanov na vytvorenie ich štátu, ale i iných arabských národov na stanovenie spravodlivých hraníc štátov, v ktorých žili. Rozhodnutie OSN bolo byrokratické, jednosmerné a  neodkomunikované s predstaviteľmi obyvateľov daného územia. Temer okamžite sa začali násilné nepokoje v problematickom území i okupácia cudzích území Izraelom, ktorá trvá dodnes.
 
Z pohľadu mierového urovnania vzťahov boli významné aktivity bývalého premiéra Izraela Jicchaka Rabina. Kontroverzný politik, generál, diplomat a premiér si na staré kolená uvedomil, že napredovanie Izraela nebude možné bez urovnania vzťahov s predstaviteľmi Palestíny. V roku 1993 viedol mierové rokovania s OOP (Organizácia pre oslobodenie Palestíny vedená Jásirom Arafatom). Cieľom bolo  vytvorenie štátu Palestína. Rabin aj Arafat za mierové úsilie získali Nobelovu cenu mieru v roku 1994. Koniec nádejám na mierové usporiadanie vzťahov medzi Izraelom a Palestínou urobil  militantný židovský extrémista, ktorý v roku 1995 zavraždil Jicchaka Rabina. V roku 2004 umrel na údajnú mŕtvicu a zlyhanie krvného obehu aj Arafat. V roku 2012 podala žiadosť o jeho exhumáciu vdova po Arafatovi z dôvodu podozrenia, že išlo o vraždu. Vyšetrovanie preukázalo, že v jeho tele sa našlo zvýšené množstvo polónia Po-210, vzácnej a mimoriadne smrtiacej látky. Dodnes sa vedú spory, či bol Arafat zavraždený alebo nie. Prikláňam sa k názoru, že áno, pretože PO-210 sa bežne vyskytuje v pôde vo veľmi nízkych hladinách a nie je možné, aby sa v tele človeka koncentroval v takom množstve, ktoré by zapríčinilo smrť človeka. Muselo byť telu dodávané postupne zvonku. Polčas rozpadu PO-210 je 138 dní, čo je relatívne krátka doba. Ku koncentrácii preto mohlo dôjsť tak, že Arafatovi bola v malých dávkach táto látka v niečom podávaná, (napríklad v tabaku) koncentrovala sa v jeho tele až nakoniec zapríčinila smrť. Ten, čo má na svedomí jeho smrť počítal s tým, že pomalým spôsobom otravy Arafatovho tela sa pravá príčina jeho smrti utají a nedokáže. S obidvoma politikmi tak zahynulo aj mierové riešenie vzájomného usporiadania vzťahov medzi Izraelom a Palestínou.
 
Spravodlivé riešenie je v nedohľadne práve pre neochotu hľadať východisko zo strany Izraela, ignoráciu OSN a svetového spoločenstva. To, čo sa dnes v danom území deje, je násilie, ktorého základy boli položené prijatím nespravodlivého riešenia po druhej svetovej vojne. Riešenie je možné iba vytvorením štátu Palestína na základe širokého konsenzu štátov a obyvateľov žijúcich na Blízkom východe za podpory OSN a svetového spoločenstva. Samozrejmosťou je odchod Izraela z okupovaných území.
 
Čo sa týka Jeruzalema, spory a nároky na toto mesto neprestanú. Historické udalosti, ktoré tu prebiehali sa týkajú židov, kresťanov, arabov, ale i muslimov. Delenie na západnú židovskú časť a východnú palestínsku časť by tiež nebolo vhodné vzhľadom k ich nevraživosti. Najvhodnejšie by bolo, keby z Jeruzalema odišli všetky politické inštitúcie a mesto by sa vyhlásilo za národnú kultúrnu pamiatku všetkých národov. Vznikol by mestský štát Jeruzalem, na živote ktorého by sa podieľali všetci jeho občania bez rozdielu viery.  Vlastnili by pas mesta Jeruzalem. Poriadok by tam bol bol zabezpečovaný gardami OSN na spôsob vatikánskej gardy. Jeruzalem by nemal ani vládu, ani parlament ani iné vysoké štátne inštitúcie. V prípade Jeruzalema by boli kontraproduktívne. Najvyšším predstaviteľom by bol primátor a rada. Funkcia primátora by bola voliteľná a zároveň by bola založená na princípe rotácie. V danom období by bol volený žid, potom arab, muslim atď. Takto by bola zaručená nábožensko-politická rovnováha.
 
Na záver jedna poznámka: Sinajská hora, ktorú z biblického hľadiska považujem za dôležitejšiu ako Jeruzalem, lebo ako hovorí kniha Exodus tu vznikla Dohoda medzi Bohom a Izraelitmi vedenými Mojžišom vrátane Desiatich božích prikázaní. Dnes sa na jej vrchu nachádza kláštor Sv. Kataríny, mešita a pravoslávny chrám. Zaujímavosťou je, že táto biblická hora bola v správe Izraela od roku 1967 (šesťdňová vojna) do roku 1979, kedy bola vrátená do správy Egypta. Faktom je, že bádatelia dodnes tápu, kde sa nachádzala biblická hora Sinaj. Jabal Músá je vážnym kandidátom, ale nie jediným. Poloha biblickej hory Sinaj je teda ešte zahalená  rúškom tajomstva. Pre mňa je však prekvapením, že z pohľadu záujmu všetkých náboženstiev v regióne Blízkeho východu ostala hora Sinaj zabudnutou.
 
Z biblického pohľadu, Izrael porušil zmluvu s Bohom už dávno. Dnes sme svedkami eskalácie porušovania tejto zmluvy, ktorá by mala byť pre Izrael posvätná. Nechá to Boh bez trestu?
 
Viac na:
 
https://svetkrestanstva.postoj.sk/88756/abraham-a-izraeliti
https://dkc.kbs.sk/dkc.php?hl=&in=ex19,1#ex_19_1
https://christianitas.sk/dekalog-desat-bozich-prikazani/
https://www.palestine.sk/sk/content/o-palestine
https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/rezoluce-osn-o-rozdeleni-palestiny-29-11-1947/
https://mfa.gov.il/Jubilee-years/Pages/1947-UN-General-Assembly-Resolution-181-The-international-community-says-Yes-to-the-establishment-of-the-State-of-Israel.aspx
 
Z mesta SNP Ivan Štubňa

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore