Bělehradská koncovka: kam povedou předčasné volby do srbského parlamentu

Ilustračný obrázok: Wikimedia Commons

portrét alexandra vučiča

Západ tlačí na bělehradské úřady, aby za každou cenu uznaly Kosovo
 
Dne 17. prosince se mají v Srbsku konat předčasné parlamentní volby – už třetí za tři a půl roku. Pro prezidenta Alexandra Vučiće, který se pyšní svým šachovým uměním, by to mohla být pozice matová. Důvodem je mimo jiné pokračující pokles ratingu hlavy státu, ale hlavním faktorem je sílící tlak, kterému již vůdce země nedokáže a snad ani nechce příliš odolávat.
 
V minulých parlamentních volbách (duben 2022) zvítězila koalice vedená Srbskou pokrokovou stranou. Právě tato koalice nominovala A. Vučiče na post prezidenta země. Vučič tehdy prohlásil, že nová vláda složí přísahu pouze na dva roky – nové volby se měly konat v květnu 2024. V říjnu 2023 však tatáž vláda navrhla uspořádat předčasné volby ještě před koncem roku. Bylo uvedeno, že “za současných okolností by to zajistilo vyšší míru demokracie, snížilo napětí mezi protichůdnými silami ve společnosti a potvrdilo právo na vyjádření názorů a stanovisek, a to i v otázce dalšího budování evropských hodnot“. Neopomněli zmínit ani příslušné výzvy opozičních stran…
 
1.listopadu při oznámení rozpuštění Národního shromáždění A. Vučič prohlásil: 
 
Žijeme v době těžké pro celý svět, v době globálních výzev, válek a konfliktů, v době, kdy se všichni musíme spojit v boji za zachování životně důležitých národních a státních zájmů.”
Zřejmě věří, že rozpuštění parlamentu a předčasné volby mu umožní získat čas a odložit rozhodnutí o normalizaci vztahů s Kosovem.
 
Vučičovi však dochází čas – Západ má zjevně dost jeho pokusů o manévrování a jeho zdánlivé neústupnosti při uznávání Kosova. Dne 21. října Prištinu a Bělehrad navštívil zástupce EU na Balkáně Miroslav Lajčák a diplomaté ze Spojených států, Německa, Francie a Itálie, poté se na balkánskou cestu vydala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Ta se neostýchala nastínit své požadavky:
 
Toto je můj poslední vzkaz. Můžeme pokročit pouze tehdy, pokud Kosovo a Srbsko normalizují své vztahy.”
 
Normalizace by znamenala, že Priština bude souhlasit s vytvořením sdružení obcí se srbskou většinou a Bělehrad uzná nezávislost provincie. Nerovná “výměna” je natolik nepřiměřená a směšná ve své podstatě, že ji srbský prezident odmítl a připomněl záměr Bělehradu neuznat nezávislost Kosova ani de facto, ani de iure.  Následovala reakce Západu, který prudce zintenzivnil své úsilí rozkolísat situaci zevnitř a buď donutit úřady, aby se vzdaly svých pozic, nebo je nahradit těmi, kteří tak bez váhání učiní.
Tato aktivita samozřejmě nezačala dnes ani včera, ale nyní nabyla podoby otevřené informační intervence.
 
Trochu pozadí:
Požadavky opozice na rozpuštění parlamentu zesílily zejména po dvou případech masové vraždy: Třináctiletý žák bělehradské školy zastřelil 3. května pistolí svého otce deset lidí včetně školní stráže a sedm dalších zranil. Následujícího dne na předměstí Bělehradu zahájil 21letý Uroš Blažič palbu na kolemjdoucí ze samopalu: osm lidí bylo zabito a 14 zraněno. Takové tragédie jsou i pro Srbsko, kde je v zemi s přibližně 6,8 milionu obyvatel registrováno více než 766 000 střelných zbraní, zcela neobvyklé. Opozice však tyto závažné incidenty využila jako vhodnou záminku k masovým protestům po celé zemi, z nichž největší se konaly v Bělehradě. Pod heslem “Srbsko proti násilí” koordinovali akce protestujících ti, kteří se nyní dostávají do popředí a snaží se vytvořit koalici spojující všechny opoziční síly. Na konci května se v srbském parlamentu objevil A.Vučič a oznámil odstoupení z čela Srbské pokrokové strany, což mnozí vnímali nejen jako ústupek, ale i jako slabost.
 
3. listopadu rezignoval ředitel Bezpečnostní a informační agentury (SIA) Aleksandar Vulin, což je další ústupek A. Vučiče, a to významný. Snadnost a rychlost, s jakou prezident obětoval svého spolustraníka, vede ke smutným úvahám. Vulin, který byl na Západě obviňován z rusofilie, v projevu k srbské veřejnosti vysvětlil důvody svého rozhodnutí. Podle něj tak učinil, aby zabránil uvalení sankcí na svou zemi. Připomněl také, že USA již proti němu zavedly osobní sankce a nyní nechce, aby jeho působení v čele SIA využily USA a EU jako “záminku k vydírání a nátlaku na Srbsko a srbský svět….. Žádá se po nás, abychom uznali Kosovo, opustili Republiku srbskou a zavedli sankce proti Rusku, načež přestaneme být suverénní zemí a národem. Pokud bychom na to přistoupili, dalším požadavkem by bylo odmítnutí čínských investic, bezpodmínečná technologická a ekonomická závislost na Západu, stejně jako pokračování politického a územního rozpadu Srbska a přijetí západních hodnot, v nichž není místo pro tradiční rodinu a národ, koneckonců ani pro sociální spravedlnost,” poznamenal Vulin.
 
Není pochyb o tom, že srbské vedení je skutečně pod obrovským tlakem Západu a hrozba ekonomických sankcí vůči této balkánské zemi je velmi reálná.
 
Jak zachovat stát?
Vyvstává však otázka, jak lze zachovat stát, pokud se ultimátům čelí územními ústupky nebo jinými zásadními politickými ústupky, které přímo souvisejí s pojmem státní suverenity? Stevan Gajić, srbský politolog z Institutu evropských studií (Bělehrad), se domnívá, že “v každém případě je toto rozhodnutí projevem slabosti – ve skutečnosti znamená, že se srbské vedení podřídilo Západu...”, a dodává: – „Pro Srbsko je to ponížení, které může jen posílit nepřátele naší země v přesvědčení, že tlak na Bělehrad by měl pokračovat, protože přináší ovoce“.
Jako Vulinova nástupce v křesle ředitele SIA některá srbská média uvádějí současného velvyslance ve Washingtonu. Tato postava, Marko Djurič, je známá jako aktivista tiskové kanceláře hnutí Otpor, které hrálo klíčovou roli při svržení Slobodana Miloševiče v roce 2000. Před svým jmenováním velvyslancem ve Washingtonu (2020) vedl sedm let Úřad pro Kosovo a Metochiji.  Je označován za “Vučićova člověka”, a pokud jmenování projde, můžeme očekávat další ústupky ze strany Bělehradu.
 
Koalice “Srbsko proti násilí” oznámila 27. října přípravu jednotné kandidátní listiny pro volby do Národního shromáždění i pro komunální volby v Bělehradě, který je považován za baštu opozice. Hlavními členy koalice jsou Strana svobody a spravedlnosti bývalého bělehradského starosty Dragana Džilase, Lidové hnutí Srbska (založené v létě 2023 Miroslavem Aleksičem, členem Lidové strany) a Levicově-zelená fronta, známá svou protestní činností. Očekává se, že se k nim připojí několik dalších malých stran, a hnutí Srdce vedené bývalým náčelníkem generálního štábu Zdravkem Ponošem, který v prezidentských volbách v roce 2022 skončil s 18 % hlasů druhý.
 
Provládní politologové odhadují, že koalice opozičních stran získá 38 % hlasů, zatímco koalice vládnoucí strany a Socialistické strany Srbska získá asi 44 % a opět vytvoří většinu v Národním shromáždění. Nicméně je to jen teoretický předpoklad a Západ již nasadil všechny síly a prostředky informační války a jejich schopnosti jsou velmi působivé. Konglomerát United Media, který vznikl na Balkáně během pouhých dvou desetiletí společným úsilím amerických a britských zpravodajských služeb, nyní ovládá většinu internetového provozu prostřednictvím providerů a mobilních operátorů, které Britové odkoupili. Jako obvykle se na něm podílel i známý “filantrop” Soros. Příkladů výsledků jejich práce je celá řada. Například společnost United Media jako jediná získala právo vysílat „Euro 2020“ v Srbsku a vysílání Russia Today v kabelové síti SBB bylo ukončeno v březnu 2022 pouhým stisknutím tlačítka.
 
Mediální tlak:
Nelze vyloučit, že se něco podobného stane i s dalšími zdroji nežádoucími pro Západ: média a politická hnutí v Srbsku budou jednoduše vypnuta, jako se to již stalo na Twitteru, kde byly zablokovány účty vládnoucí strany a osob zastávajících vysoké vládní funkce.
 
Současně se množí různá “nezávislá sdružení novinářů” s finanční podporou Západu a pod vedením příslušných dozorců. Od roku 2022 tak v Srbsku působí Centrum investigativní žurnalistiky CINS (Centar za istraživačko novinarstvo Srbije) pod vedením Global Investigative Journalism Network a za finanční podpory Transitions Foundation (se sídlem v Praze) a americké NED. Mezi deklarované cíle organizace patří sdružovat novináře “připravené informovat o pravdě” psaním “korektních” zpráv a “pomáhat zlepšovat standardy médií”.
 
Kromě CINS existuje ještě KRIK (Crime and Corruption Investigative Network), který je součástí OCCRP, skupiny novinářů, kteří se podle oficiální legendy věnují “odhalování organizovaného zločinu a korupce, jež prostupuje všemi sektory společnosti”. Snaží se však odhalovat pouze současnou vládu. Za zmínku stojí také Centrum pro euroatlantická studia, které se v Bělehradě objevilo v roce 2007 a je známé svými pravidelnými akcemi nazvanými “týden NATO”. Mezi sponzory centra patří britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj, Sorosova nadace Open Society Foundation, NED a Rockefeller Brothers Fund. V roce 2012 se centrum připojilo k politickému sdružení pro otevřenou společnost PASOS, což je síť “nezávislých” think-tanků, které “poskytují politická doporučení osobám s rozhodovací pravomocí”, samozřejmě ideologicky ověřená. Vedle toho stojí srbská společnost – rozdrobená a roztříštěná. Četné průzkumy veřejného mínění o tom, které z politických sil bude dána přednost, vždy zahrnují až 10 % nerozhodnutých odpovědí. Otázky se týkají toho, co je lepší – zda kurz na EU, posílení vazeb s Ruskem, Čínou a další možnosti. Zároveň se pečlivě vyhýbá hlavní otázce – vztahům s Kosovem. To je to, co spojuje naprostou většinu Srbů! Západ to chápe, a proto již kalkuluje s možností využití “protestního potenciálu” a na základě výsledků voleb plánuje explozivní nárůst masových protestů.
 
Západ se snaží přitlačit na Bělehrad a donutit ho k uznání kosovského kvazistátu. Každému je jasné, že pokud se najde někdo, kdo se pod to podepíše, podepíše svůj vlastní rozsudek. Kulka pro něj již byla odlita, a on zaplatí stejně, jako zaplatil za zradu bývalý premiér Z. Džindžič. Pro Západ je však důležitý podpis, zatímco osud podplacených a sliby oklamaných loutek pro něj nikdy neměl nejmenší cenu.

Zdroje: https://www.fondsk.ru/news/2023/11/11/belgradskiy-endshpil-k-chemu-priv

Preklad: St. Hroch, 12. 11. 2023

Zdroje:

portrét St. Hroch

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore