Akú Európu si želáme?

Ilustračné foto: Pixabay

Verím, že si to všimol aj čitateľ, že o nej hovorili lídri EÚ. Minulý týždeň lídri členských štátov schválili veľký zoznam čo si želajú pod vianočný stromček. Zaoberali sa migráciou, na ktorú hľadajú aj finančné prostriedky, riešili aj opatrenia proti dopravcom migrantov, riešili spoluprácou NATO a Európy, riešili  nízkouhlíkové zdroje energie a peniaze pre ne. Ba uznali, že máme vysoké ceny energií, čo je pre mnohé štáty stále väčší politický problém.
Podľa môjho názoru sa stále treba venovať, nazval by som to, čo EÚ tlačí doma, teda domáce problémy, nie problémy jej okolia.

Len pár dní po summite obvinila v článku skupina klimatických aktivistov niektorých európskych lídrov, že sabotujú (?!) zmysel tzv. „taxonómie udržateľných aktivít“, ktoré navrhla Komisia. Portál euraktiv.com píše: „Na rozdiel od rozhodnutí Európskeho parlamentu, lídri ak Macron alebo Draghi ustúpili priemyslu fosílných palív, Scholz nie je rozhodnutý, zatiaľ čo Van der Leyenová má problém vytvoriť potrebnú väčšinu“. Hoci predseda Európskej rady Ch. Michel chcel vo svojich záverečných poznámkach potvrdiť „solidaritu s členskými štátmi“, v tomto prípade s Litvou, ktoré sú pod tlakom Číny. V zozname pre Ježiška mi chýbala potreba sily Európy, trochu nadnesene.

Niežeby netlačili Európu spomenuté problémy, ale sú to problémy okolia Európy, problémy politicko-vojenské, ktorým sa lídri venovali. Európu a menovite EÚ tlačia domáce problémy so zaostávaním niektorých štátov, medzi ktoré patrí aj SR. Mohol by som to ilustrovať mnohými ukazovateľmi. Spomeniem len priemernú mzdu. V Dánsku je 4,76 krát vyššia ako v SR, Ak má Slovák mzdu 1000 eur, Dán ju má 4760 eur. Iné ukazovatele čitateľ nájde na internete. Iba mu pripomeniem, že pred vstupom do EÚ sme museli predložiť 29 kapitol, kde sa dalo zistiť, dozvedieť o SR všetko.

Pred vstupom som čakal, že EÚ nám ponúkne teoreticko- metodologickú  expozíciu problémov medzištátneho, či medzioblastného ekonomického vyrovnávania. Menovite miery , meranie, ukazovatele medzištátneho, či medzioblastného vyrovnávania. Predovšetkým musíme zabezpečiť fungovanie ekonomiky SR, ba aj ekonomík zoskupenia EÚ. Musíme vedecky opísať ako funguje ekonomika, preskúmať naše vlastné skúsenosti, ba aj odporúčať nápravu chýb.

Problém vyrovnávania medzinárodnej a medzioblastnej ekonomickej úrovne všeobecne však vystupuje v mnohostrannej podobe, nielen v mzdách. Atribútov je veľa, ako o tom môžu hovoriť ukazovatele napr. pre I-vzdialenosť. Treba sa orientovať na veľké množstvo ukazovateľov a to podľa rôznych kategórií ( poľnohospodárske ukazovatele, technologické ukazovatele, až po sociálne a kultúrne ukazovatele). Predovšetkým však treba stanoviť stupeň ekonomického rozvoja napríklad pomocou I-vzdialenosti. Z toho potom vyplynie možnosť a potreba vyrovnávania rozdielov v oblastiach (štátoch), ich ekonomický obsah.

Treba si uvedomiť, že komplexnosť riešenia medzinárodných a medzioblastných (východné a západne Slovensko) problémov kladie zvýšené nároky predovšetkým na ekonomickú vedu, vyžaduje od nej odpoveď na viaceré otázky, ktoré zostávajú mimo zorného uhla riešenia aj v EÚ. Pri vyrovnávaní považujeme za rozhodujúce (príznaky, atribúty) dva fakty:

  1. či je medzioblastný (medzištátny) ekonomický vývoj spojený s likvidáciou zaostávania príslušnej oblasti (štátu),
  2. či ekonomický vývoj znamená zmenšovanie rozdielov, ekonomických aj sociálnych.


Táto skutočnosť, tieto fakty sú bázickou súčasťou vedeckej problematiky medzinárodného, medzioblastného vyrovnávania a riešenia musíme požadovať aj od ekonomickej vedy. Iba komplex ukazovateľov, ekonomických premenných je zdrojom konštrukcie atribútov vyrovnávania. Pre rozvoj národného hospodárstva na Slovensku je však dôležité aj to, aby sa formovalo jeho miesto v koncepcii rastu EÚ. Vo vianočných prianiach sa o tom nehovorí, zaujímalo iba okolie Európy. Medzioblastné (medzištátne) vyrovnávanie  je základňou komplexného, koncepčne prepracovaného využívania zdrojov oblastí (napr. u nás lesov) v záujme potrebného dynamického rozvoja oblasti (štátu), v prianiach sa nespomínal. Dnes sa jasne ukazuje potreba pre účinnejší priestor pre zvyšovanie účasti SR aj na tvorbe a aj na použití národného príjmu (HDP) EÚ.

Predovšetkým sa jedná o zabezpečenie relatívne rovnocenných podmienok realizácie pracovnej sily SR v EÚ. Čo je principiálnou úlohou vlády. Takýto východiskový prístup k ekonomickým problémom  – vyrovnávanie a rovnocenné podmienky realizácie pracovnej sily je jadrom dnešného riešenia ekonomických otázok a to menovite aj preto, že aj globalizácia je na rázcestí, na ktorú sa vo vianočných prianiach úplne zabudlo.

Záver

Akú Európu si želáme? Z nášho krátkeho rozboru ekonomických problémov ekonomiky SR v kontexte s ekonomikami EÚ sa ukazuje, že neexistuje teória riešenia fungovania ekonomického systému združenia štátov akým je EÚ v historických podmienkach globalizácie. To konkrétne znamená že za hlavnú súčasť považujeme vymedzenie miesta ekonomických činiteľov v sústave činiteľov, determinujúcich vývoj národných a národnostných vzťahov, obsahové a metodické otázky medzinárodného (medzioblastného) vyrovnávania ekonomickej, sociálnej a kultúrnej úrovne združených národnopolitických oblastí, štátov a aj pôsobenie sústavy spoločenského riadenia, menovite riadenia národných hospodárstiev aj na medzioblastný a medzinárodný (štátny) ekonomický rozvoj a vývoj, čo sú výsostné problémy metód ekonomickej vedy.

Riešenia východiskových  teoretických problémov ekonomických základov súčasného riešenia  národnej a národnostnej otázky v SR a EÚ umožňuje a súčasne priamo vyžaduje skúmať a riešiť komplex na seba nadväzujúcich teoreticko-metodologických problémov, najmä hlavné príznaky, atribúty medzinárodného ekonomického vyrovnávania, meranie vyrovnávania  ako takého (I-vzdialenosť) a to z hľadiska národohospodárskej efektívnosti. Riešiť zaostalosť, na ktorú lídri zabudli, znamená dôkladne merať minimalizáciu  rozdielov vybraných ukazovateľov ekonomiky pri dnešnom spôsobe procesu globalizácie.

Lídri EÚ nevedia čo je stratégia, ktorá chýba EÚ, ale vedia, čo by si želali od Ježiška pre Úniu.

Prof. J. Husár

Bratislava 23/12/2021

Niektoré funkcie môžu používať súbory cookie na prispôsobenie obsahu, na vykonávanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Niektoré informácie o tom, ako používate našu stránku, môžu používať aj tretie strany, ktorých softvérové doplnky používame. • We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.  We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Súhlasím / Accept
Nesúhlasím / Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Kto sme

Webová adresa našej stránky je: http://www.belobog.sk.

Komentáre

Keď návštevníci stránky napíšu komentár, uchovávame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári s komentárom, spolu s IP adresou návštevníka a reťazcom agenta z prehliadača používateľa, aby sme mohli vylúčiť spam. Službe Gravatar môžeme poskytnúť anonymizovaný reťazec odvodený od vašej e-mailovej adresy (tzv. hash), aby sme mohli zistiť, či túto službu používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude spolu s vašim komentárom zverejnený aj váš profilový obrázok.

Médiá

Ak na stránku nahrávate obrázky, nemali by ste spolu s nimi nahrávať aj meta-údaje o polohe (EXIF GPS). Návštevníci stránky si môžu vaše obrázky stiahnuť a dostať sa k údajom o polohe, ktoré sú zapísané v meta-údajoch.

Súbory cookie

Ak na našej stránke napíšete komentár, prehliadač vám môže dať možnosť uložiť do súboru cookie vaše meno, e-mailovú adresu a webovú stránku. Je to kvôli vášmu pohodliu, aby ste tie isté údaje nemuseli vyplňovať znovu pri nasledujúcich komentároch. Životnosť týchto súborov cookie trvá jeden rok. Na našej prihlasovacej stránke môžeme nastaviť jeden dočasný súbor cookie, aby sme vedeli zistiť, či váš prehliadač tieto súbory akceptuje. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a hneď po ukončení prehliadača sa vymaže. Keď sa prihlásite, nastaví sa niekoľko súborov cookie, do ktorých sa uložia vaše prihlasovacie informácie a vaše preferencie zobrazenia. Životnosť prihlasovacích súborov cookie trvá dva dni a súborov s preferenciami jeden rok. Ak si vyberiete možnosť „Zapamätať si ma“ (po anglicky „Remember Me“), prihlasovací súbor vydrží dva týždne. Ak sa odhlásite, prihlasovacie súbory cookie sa odstránia. Ak budete upravovať alebo zverejníte článok, vo vašom prehliadači sa uloží ďalší súbor cookie. V tomto súbore cookie nie sú žiadne osobné údaje a je v ňom len identifikátor článku, ktorý ste práve mali otvorený. Po uplynutí 1 dňa bude neplatný.

Zahrnutý obsah z iných webových stránok

Články na tejto lokalite môžu obsahovať zahrnutý obsah (napr. videá, obrázky, články atď.). Zahrnutý obsah z iných webových stránok sa správa rovnako, ako keby sa návštevník nachádzal na webových lokalitách, z ktorých takýto obsah pochádza. Tieto webové lokality môžu tiež zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookie, zahrnovať nástroje sledovania od tretích strán a monitorovať vaše interakcie s týmto zahrnutým obsahom. Samozrejme sa to týka aj situácie, ak máte na danej lokalite konto a ste prihlásení, vtedy tiež môžu sledovať vaše interakcie so zahrnutým obsahom.

S kým zdieľame vaše údaje

V prípade, že požiadate o resetovanie hesla, do príslušného e-mailu bude zahrnutá vaša IP adresa.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Ak na stránke napíšete komentár, tento komentár a s ním súvisiace meta-údaje sa uchovávajú na neurčito. Dôvodom je, aby sme mohli rozoznať následné súvisiace komentáre a aby sme ich mohli potvrdzovať automaticky a nenechali čakať na manuálne potvrdenie. Užívateľom, ktorí si na našich stránkach vytvoria konto (ak bude taká možnosť), tiež uchovávame osobné informácie, ktoré oni zadajú vo svojom používateľskom profile. Všetci používatelia môžu svoje osobné informácie kedykoľvek vidieť, upraviť aj odstrániť (s výnimkou používateľského mena, ktoré sa nedá zmeniť). Tieto informácie sú tiež viditeľné pre administrátorov stránok, ktorí ich tiež môžu meniť.

Aké práva môžete uplatňovať na svoje údaje

Ak máte ne tejto stránke konto alebo ak ste napísali komentáre, môžete požiadať o exportovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme všetky takéto informácie o vás  odstránili. Toto sa však netýka informácií, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam odosielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môže kontrolovať automatická antispamová služba tretej strany.

Who we are

Our website address is: http://www.belobog.sk.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings
Návrat hore